ÅSIKT

Gamla blir inlåsta på äldreboendena

Foto: Pontus Lundahl SCANPIX
Larm och övervakningskameror kan inte ersätta människor i äldreomsorgen. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra.)
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den dementa 88-åriga kvinnan föll genom ett fönster på äldreboendet. Hon ramlade från andra våningen - ett fall på fyra meter - och dog senare på sjukhus.

Det var i september förra året som olyckan inträffade på demensboendet Munkberga i Piteå. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, den dåliga bemanningen. Ett våningsplan med 20-talet boende saknade personal på nätterna.

Vakna på natten

I Kalmar klagar vårdpersonalen på nedskärningar inom demensvården. Tre anställda ska nattetid ansvara för fyra avdelningar på Jungmansgården. Men dementa följer inte den vanliga dygnsrytmen. De kan vakna mitt i natten, banka på dörrar och leta efter någon eller någonting.

Även om de gamla övervakas av rörelsedetektorer kan det dröja upp till en timme innan personalen hinner fram och på Jungmansgården finns en branddörr som de boende kan öppna.

Inlåsning och larm

På Södermalmshemmet i Örebro är hälften av avdelningarna ständigt obemannade på nätterna. Dementa personer lämnas ensamma, konstaterar IVO och så här kan det inte fortsätta. Inlåsning, larm och övervakningskameror kan aldrig ersätta vårdpersonal.

Bara ett oanständigt land överger sina gamla på det här sättet.

På DN Debatt kräver i dag Socialstyrelsen och samtliga pensionärsorganisationer en mänskligare äldrevård. Socialstyrelsens förslag på skärpta riktlinjer, nattlig bemanning och tydligare behovsstyrning har också lämnats över till regeringen. Från Regeringskansliet hälsar statssekreteraren Pernilla Baralt att man välkomnar en debatt om äldrevården.

Som om den skulle vara ny.

Krav på bemanning

I decennier har vi debatterat den dåliga svenska äldrevården så den diskussionen borde väl snarare avslutas än välkomnas. Det är hög tid för staten att ställa krav på kommunerna så att bemanningen anpassas efter de äldres behov. Bemanning dygnet runt på demensboenden borde till exempel vara en självklarhet.

Det är ont om platser i äldrevården. De som i dag får plats är dementa och ofta mycket sköra, var fjärde dör efter en kort tid på boendet. De behöver all omsorg under den sista tiden i livet, ändå lämnas de ofta inlåsta och ensamma. IVO konstaterar bristande bemanning på vart tredje inspekterat äldreboende.

Ingen kommunal börda

Men gamla människor kan inte behandlas som fångar, det är bra att Socialstyrelsen är tydlig med kraven:

"Det måste finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa den som har ramlat ur sängen, se den demenssjuke som är på väg ut genom ytterdörren eller ge trygghet till den som är orolig - även mitt i natten."

De äldre kan aldrig betraktas som en kommunal börda. De är människor som arbetat, betalat skatt och som klarat sig själva under många långa år. Men när de inte längre förmår, då måste de känna trygghet i den svenska äldreomsorgen.