ÅSIKT

En uppvisning i svenskt elände

Foto: TT
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vattenfalls bolagsstämma i går blev en sorglustig föreställning. Mötet var förlagt till den nya Arenastaden, inte långt från Solnas pendeltågsstation. Mötesdeltagarna uppmanades att komma i tid.

Men så stannade tågen på grund av ett växelfel. Många försökte ta bilen, men fastnade i ändlösa köer.

Den svenska infrastrukturen är inte vad den har varit. Inte ens den statliga energileverantören fungerar längre som den borde. De som lyckades ta sig fram till Vattenfalls stämma blev inte gladare för det.

Utsläppen blir inte färre

Det statliga energibolaget har profilerat sig på usla affärer. Först var det ­Nuonskandalen och nu senast handlar det om Vattenfalls köp av tyska brunkolsgruvor. En bedrövlig investering som väckte en hel del frågor på stämman. 

För att sänka sina ­klimatutsläpp vill ­Vattenfall nämligen sälja brunkols­verksamheten. Ur sinne, ur minne, är bolagets enkla filosofi.

Men det är klart att utsläppen av koldioxid inte minskar bara för att ­Sverige säljer sina tyska gruvor till något tjeckiskt bolag. Vattenfall har också kritiserats av Riksrevisionen som menar att en försäljning av kolkraften inte bidrar till några klimatmål.

Styret måste hårdna till

På stämman pratade vd:n Magnus Hall om förnybar energi, men sanningen är att Vattenfall bara når upp till hälften av den övriga marknadens tillväxttakt när det gäller förnybar energi. Han vill att Vattenfall ska leda energiomställningen, men nämner inte att ­bolaget mer än halverat sin satsning på forskning och utveckling.

I stället kom bolagsstämman att handla mer om ledningens och styrelsens löner, arvoden och pensioner. ­Näringsminister Mikael Damberg har ett stort ansvar. Vattenfall behöver en betydligt hårdare styrning.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.