ÅSIKT

Folk i villa får inte alzheimer

Foto: Colourbox
Den som bor i villa slipper många av de farliga föroreningarna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bilavgaser kan orsaka demens.

Forskare i Umeå har hittat sambandet mellan avgaser och demenssjukdomar. Den som får i sig mycket avgaser kan få en försämrad blodcirkulation i hjärnan.

Det är Dagens Nyheter som rapporterar om de vetenskapliga rönen. Den som bor på en smutsig gata löper större risk att utveckla demenssjukdomar som alzheimer och vaskulär demens.

Vi får hoppas att både politiker och planerare läser den rapporten.

Svårt att fatta

Människor mår inte bra av att andas in bilavgaser. Vi vet redan att de orsakar astma, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Demensen är bara ännu ett argument för att skilja på människor och trafik.

Frågan är varför så många politiker har svårt att se sambanden. Ta Stockholm som ett exempel. Där ansvarar det borgerliga landstinget för skenande sjukvårdskostnader. Sjuka människor lider på grund av bristen på pengar, ändå väljer landstinget att gasa på kostnadsutvecklingen.

I stället för att satsa på renare luft och en friskare befolkning väljer politikerna att satsa på motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Mer avgaser och fler sjuka som kommer att belasta vården.

Inte riktigt klokt, egentligen.

Bor i villa

Nu är det kanske inte de borgerliga väljarna som kommer att drabbas av astma och alzheimer. De bor i eget hus och politikerna skulle aldrig våga dra en motorväg genom villakvarteren på Ekerö. Där kommer Förbifarten att gå i tunnel och befolkningen skonas från farliga avgaser.

I Akalla, däremot, där kommer den sexfiliga motorvägen att gå ovan jord. Rakt utanför Akallabornas fönster. I grannförorten Hjulsta kommer regionens största trafikplats att byggas med en bro uppe i luften. Avgaserna kommer att sjunka ner och givetvis innebär det att invånarna i Akalla och Hjulsta kommer att utsättas för mycket mer avgaser än villaborna på Ekerö.

Men det är så hälsoriskerna fördelas i Stockholm och det är nästan alltid de fattiga som förlorar.

Se sambanden

Risken för demenssjukdomar ökar inte bara i Stockholms förorter. En studie som SMHI gjort visar att partikelhalten kommer att öka även i andra städer. Ett av Sveriges miljömål är att luften år 2020 ska vara "så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas". SMHI:s bedömning är att Sverige inte kommer att nå upp till det målet.

Dagens Nyheters vetenskapsreporter Maria Gunther konstaterar visserligen att demensens gåta är närmare sin lösning.  En förutsättning för att befolkningen ska bli friskare är dock att politikerna ser sambanden mellan hälsa och trafik.

Dessutom krävs det modiga beslut som faktiskt minskar utsläppen från biltrafiken.