ÅSIKT

Kör inte över Åsa Romson

Foto: Björn Lndahl
Striderna kring Ojnareskogen måste få ett slut. Här ett polisingripande vid demonstrationerna för tre år sedan.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nu får Stefan Löfven faktiskt sätta ner foten.

I tio år har striden mellan jobb och miljö delat Gotland i två läger. Konflikten handlar om den planerade kalkbrytningen i den skyddsvärda Ojnareskogen på norra Gotland. Frågan är vad som ska räddas - jobben eller vatten och miljö.

Myndigheter, domstolar och minst ett par regeringar har slitit med frågan utan att kunna fatta ett enda vettigt beslut.

Sista striden

Nu ligger Ojnare åter igen på regeringens bord. Senast 31 augusti måste frågan vara avgjord så det är sista striden som står och sannolikt utkämpas den mellan näringsminister Mikael Damberg (jobb) och miljöminister Åsa Romson (vatten och miljö).

Det är faktiskt anmärkningsvärt att Ojnareskogen är ett regeringsärende 2015. Frågeställningen hör snarare hemma på sunkiga 60-talet då miljön stod lågt i kurs.

2015 borde det vara självklart att värna miljön för numera vet vi att det inte finns något alternativ.

Ingen motsats

Det är själva frågeställningen som är felaktig, det finns inget motsatsförhållande mellan sysselsättning och miljö. Det ena är ju en förutsättning för det andra. 

I Ojnareskogen ligger Bästeträsk som är Gotlands största sjö. Om regeringen väljer att freda området säkrar man också vattenförsörjningen för Fårö och norra Gotland. Om regeringen skyddar Ojnare kommer hotade arter att leva kvar och locka besökare. Turismen är en av öns största näringar, den växer och borde utvecklas för att ge ännu fler jobb. En förutsättning är dock att den unika natur- och kulturmiljön bevaras.

Kalken tar slut

Kalbrottet däremot, det skulle bli en mer kortsiktig lösning.

Det skulle ge relativt få arbetstillfällen under en begränsad tid. Om 25 år skulle kalken vara slut och jobben borta. Skogen skulle vara uppgrävd och vattentillgången påverkad. Området skulle vara förbrukat för det är få turister som väljer att besöka ett nedlagt kalkbrott.

På en halv generation skulle Ojnareskogen vara borta.

I dag vet vi att även industrin måste vara uthållig. Klimathotet har lärt oss att tänka långsiktigt så självklart måste regeringen skydda Ojnareskogen. Naturskyddsföreningen föreslår ett sysselsättningspaket för Gotland och det är väl ett bra förslag. Ge ön stöd för att utveckla turistnäringen i syfte att skapa ännu fler långsiktiga jobb.

Att säga ja till miljön betyder inte att man säger nej till jobben. Låt Ojnareskogen bli den fråga där Stefan Löfven inte kör över Miljöpartiet.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.