ÅSIKT

Smart att höja bensinskatten

Foto: Carolina Byrmo
Storstadsborna ska ta större klimatansvar bara för att de kan det.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringens höjning av bensinskatten har mötts av våldsamma protester, men egentligen är den riktigt smart. Magdalena Andersson tar pengar från bilarna och lägger dem på tågen.

En miljöomställning i praktiken.

Det är möjligt att det är Miljöpartiet som drivit igenom höjningen, men Magdalena Andersson borde också ta åt sig äran. En framsynt regering ställer om till miljövänligare bränslen för att klara klimatet och medborgarnas hälsa. En klok finansminister slår till när oljepriserna är låga så att medborgarna inte drabbas mer än nödvändigt.

Mindre bensin

På mindre än ett år har råoljepriset halverats så visst finns det höjd även för regeringens extra påslag på bensinskatten. Men egentligen är ju målet att vi ska använda mindre bensin.

Transporterna står för en dryg tredjedel av våra klimatutsläpp och de måste ner. FN:s medlemsländer har slagit fast att den globala temperaturökningen inte får öka mer än två grader. Klimatutsläppen behöver därför minska från år 2020 enligt FN:s klimatpanel.

Det är hög tid att ställa om, alltså. Det gäller inte minst i storstäderna där bilen är mer till besvär än till nytta. Infarterna korkar igen och för höga halter av partiklar har uppmätts på flera av Stockholms gator. Det finns ingen anledning att ta bilen från Djursholm till Nybroplan när det finns bussar, tåg och tunnelbana.

Stockholm

Om 25 år ska Stockholm vara en helt fossilfri stad. När det blir dyrare att köra på bensin ökar givetvis trycket på modernare alternativ. Det handlar inte bara om förnybara bränslen utan om en helt ny generation bilar som är på väg ut på marknaden. Apple och Google testar just nu nya fossilfria bilar.

Utvecklingen kommer att gå fort och sannolikt kommer de nya bilarna att synas först på Stockholms gator. Så ska det vara, storstadsborna ska ta större klimatansvar bara för att de kan det.

Landsbygden

Landsbygdsborna kommer alltid att behöva bilen. Lantbrukare och skogsbrukare kommer att kompenseras för höjningarna på diesel, men vanliga bilförare på landet kommer givetvis att påverkas även om det just nu är marginellt eftersom oljepriset är så lågt. I framtiden måste den svenska landsbygden dock få större möjligheter att tillverka sitt eget bränsle. Landsbygden ska givetvis utvecklas för att vara precis lika modern som storstaden.

En del anklagar Socialdemokraterna för löftessvek när de nu höjer bensinskatten. Det var dumt att lova att inte höja skatten, men Socialdemokraterna hade redan lovat att minska klimatutsläppen och det är ett betydligt tyngre löfte.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.