ÅSIKT

Försäkringskassan får inte bli ett fort

Försäkringskassan
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Antalet hot mot Försäkringskassans personal ökar kraftigt. Det är allvarligt.

I fjol rapporterades sammanlagt 1 274 fall av trakasserier, hot, våld och suicidhot. Det totala antalet rapporterade säkerhetsincidenter ökade med närmare 50 procent jämfört med året innan.

Mer än 400 av händelserna klassades som allvarliga eller mycket allvarliga.

Hoten kommer ofta via telefon eller mejl. I bland blir det bråk ute på kontoren. Kunder brusar upp och blir så våldsamma att det blir handgripligheter, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Det påverkar inte bara handläggarna, utan även besökare, många har barn med sig.

Myndigheter sluter sig

De som jobbar på Försäkringskassan har nu tvingats gå en utbildning för att hantera hot och våld. Fler myndighetsanställda drabbas av de ökande hoten. Skolan, Skatteverket, socialtjänsten, sjukvården. På Justitiedepartementet föreslår en utredning att offentliganställdas bostadsadresser, privata telefonnummer och personnummer ska bli sekretessbelagda.

Myndigheterna sluter sig för att skydda sin personal. Det är begripligt. Men Försäkringskassan får inte blir ett fort.

När Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan nu planerar att lämna Botkyrka försvinner det enda servicekontoret i södra Stockholm. Då ökar avståndet mellan människor och myndigheter och kvar blir en förort som ekar lite tommare.

Samhället håller inte ihop

– Representanter för det officiella Sverige säger upp sina kontrakt och lämnar trista hål i fastigheternas gatuplan, skriver Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) i ett upprört inlägg i Dagens Samhälle.

Hon hänvisar till FN:s Agenda 2030 som säger att klyftorna mellan innerstad och förort måste minska. Myndigheterna måste finnas där människorna bor. Samhället måste hålla ihop och bli tryggare för alla.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

Eva Franchell

ARTIKELN HANDLAR OM