ÅSIKT

Hur kunde det gå så snett?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Folkpartiets valledning meddelar att det är dags att ge socialdemokratin svar på tal i integrationsdebatten. Nya affischer är på gång och en kampanj på internet lanseras. Temat är: Vad är det för fel med att ställa krav?

Menar liberalerna att problemet med svensk integrationspolitik är att den är för kravlös? Är det på grund av slapphet som så många med invandrarbakgrund går utan arbete? Beror dåliga språkkunskaper på lättja?

Eller varför anser folkpartiet att det måste ställas hårdare krav?

Jag begriper inte hur det har kunnat gå så snett. Leijonborg seglar i medvind på ett budskap som är förfärande likt de reaktionära partiernas runtom i Europa. Ingen tror på fullt allvar att folkpartiet är främlingsfientligt, men varför i all sin dar väljer Leijonborg detta stränga ovanifrånperspektiv i den allvarliga integrationsfrågan?

Lika obegripligt är liberalernas vurmande för arbetskraftsinvandring. Plötsligt har självklara idéer som tron på allas lika värde och rättigheter blivit passé. Att försvara den generella välfärden och tryggheten på arbetsmarknaden utmålas som mossig fackföreningspropaganda.

Varför vill dagens liberaler överge den modell som Sverige valde på 1960-talet? Då var arbetskraftsbristen ett allvarligt problem. Tyskland öppnade för ett gästarbetarsystem. Sverige lät arbetskraftsbristen bli det omvandlingstryck som utvecklandet av den moderna välfärdsstaten krävde. Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden tvingade fram utbyggnaden av dagis, familjepolitiska reformer och förnyelse av socialförsäkringarna. Inte minst folkpartiet bidrog till att det i Sverige blev en självklarhet att både män och kvinnor ska ha rätt att arbeta.

I Tyskland dras man nu med många av de problem som Sverige löste på 1960-talet. Gästarbetarsystemet skapade stora sociala spänningar och förhindrade ett sunt omvandlingstryck på välfärden.

Det finns flera skevheter på dagens svenska arbetsmarknad. Människor slits ut på grund av dålig arbetsmiljö, stress och maktlöshet. Invandrare får inte arbete på grund av den strukturella rasism som råder bland arbetsgivarna. Många arbetslösa har inte den utbildning som det nya arbetslivet kräver.

Varför ska detta lösas med införandet av ett socialt tveksamt gästarbetarsystem?Är det inte i stället dags för ett nytt omvandlingstryck – nu för att utveckla kunskapssamhället? Det handlar om att skapa reformer för kompetensutveckling i arbetslivet, mitt i livet-studier, bättre arbetsmiljö och etnisk mångfald.

Fackföreningsrörelsen kan med rätta kritiseras för att den inte tillräckligt mycket drivit dessa frågor, i synnerhet inte kampen mot diskriminering på arbetsmarknaden.

Liberalernas vägval är dock betydligt mer bekymmersamt. De förvirrade förslagen om arbetskraftsinvandring och den hårda tonen i integrationsdebatten utgör en sorts uppgivenhetens politik.

Det bådar inte gott för framtidens samhällsklimat.

Helle Klein