ÅSIKT

Folkrörelse- demokratin får nytt liv

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den gamla industristaden Malmö håller på att bli en sjudande kosmopolitisk stad där 95 procent av företagen inte har mer än fem anställda. Omvandlingen är fascinerande. Den har förstås inte varit lätt utan kostat på både socialt och ekonomiskt. Men slående är att det byggs i varje gathörn och att gatorna fylls av unga. Staden andas framtidstro.

Här finns 164 nationaliteter. Varannan under 19 år har invandrarbakgrund.

- "De" som ansågs vara ett problem på 1990-talet är vår framtid och verkliga tillväxtmotor, förklarar kommunalrådet Kent Andersson (s). Han är tillsammans med Ilmar Reepalu en av arkitekterna bakom den så kallade Malmömodellen för integration.

På politisk nivå heter ledstjärnan samverkan. Det tycks också vara utmärkande för det civila samhället i Malmö. Låt vara att de traditionella folkrörelserna fortfarande har alltför höga trösklar för de nya svenskarna. Men också folkrörelsedemokratin håller på att bli kosmopolitisk. Malmö socialdemokratiska förening exempelvis har inom sig en spansktalande grupp, en bosnisk, en grekisk samt snart en arabisk kvinnogrupp.

Sofielunds Folkets hus är ett annat spännande exempel på hur det gamla Föreningssverige nu fylls med nytt liv med hjälp av invandrarna. För tolv år sedan bildades Sofielunds Folkets hus-förening av boende i området som ville göra något för barn och ungdomar. 1995 fick de tillgång till folkskolans lokaler. Gamla Sofielundsskolan var då ett ruckel och runtomkring fanns bara en trist grusplan.

Med hjälp av ideella krafter har det blivit ett sprudlande kulturhus med mängder av föreningar som ordnar debatter, studiecirklar, danskurser, medieverkstad, textilverkstad med mera. Huset står öppet från morgon till kväll.

- Tanken var att vi bara skulle låna lokalerna tillfälligt, men vi blev så många här att det inte gick att flytta ut. 1997 fick vi EU-pengar och kunde renovera huset, berättar föreståndaren och eldsjälen Carlos Cortés.

För att klara att hålla nere avgifterna för föreningarna hyr Folkets hus ut sina lokaler till Kunskapslyftet, språkförskolan och en friskola. Storstadssatsningen har också inneburit resurser till huset. Nu upphör de pengarna, och det är osäkert hur stora bidragen blir från Malmö kommun.

- Vi skulle behöva bygga till huset. Det finns ständigt nya grupper som vill komma in. Jag drömmer också om en aula där vi kan ha teaterföreställningar, säger Carlos Cortés.

Tangoorkestern som håller till i källaren ska nu hjälpa till att starta en boxningsklubb för ungdomar från Seved, ett socialt utsatt område. I Folkets hus skapas den tillit ur vilken solidariteten växer.

- Och här tvättar vi fotbollslagets skjortor, säger Carlos stolt och pekar på några tvättmaskiner.

Självklart har Sofielunds Folkets hus ett eget fotbollslag.

Helle Klein