ÅSIKT

Är alla invandrare inkompetenta?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Förra måndagen presenterade statsminister Göran Persson sina ministrar. Vi var några som kritiskt konstaterade att inte heller denna gång fick en invandrare plats.

Göran Persson förklarade att han hade ”sökt men inte funnit”. Ett märkligt svar från en som representerar den stora folkrörelsen. Skulle det verkligen inte finnas en enda person med invandrarbakgrund lämplig nog för att bli statsråd?

Påståendet blir i sin förlängning direkt förolämpande.

Jag känner igen det. Hur länge gick inte resonemangen om den dåliga könsfördelningen i maktens boningar ut på samma sak? ”Vi är bekymrade över att vi har så få kvinnor på förslag, men tyvärr har vi inte lyckats hitta några kandidater”, sade valberedningsordförande efter valberedningsordförande. Antalet kompetenta män ansågs vida överstiga antalet kompetenta kvinnor.

Kvinnorörelsen lyckades till slut bryta detta gubbmönster genom kravet på varannan damernas. I dag är det bara i näringslivet som kvinnliga styrelseledamöter lyser med sin frånvaro. En regeringschef som inte väljer in ungefär lika många kvinnor som män i sitt lag göre sig icke längre besvär. Kvinnokampen har på denna punkt vunnit en avsevärd seger.

På mångfaldens område återstår dock en hel del. Trots att Göran Persson utökar antalet ministrar till 22 finns inte plats för någon med andra erfarenheter än de helsvenska.

Det är pinsamt. Hur resonerar statsministern?

I radions Godmorgon Världen hör jag Persson förklara sig: ”Det vore oerhört dystert om jag plockade in någon med den bakgrunden och sen efter ett år konstaterade att det gick inte. Det skulle få en väldig signalverkan.”

Det är åtminstone ärligt. Statsministern beskriver just den norm som så länge uteslutit kvinnor från att dela makten med männen. I dag är det kvinnor och män från andra kulturer som hindras från att delta i samhällsbyggandet. Normen är densamma.

En invandrare måste helt enkelt vara en superkvinna eller superman för att kunna bli statsråd. Ett sådant statsråd får inte misslyckas. En halvslarver till vit, medelålders heterosexuell man får däremot misslyckas flera gånger om.

Det finns alltid nåd för en som är som man själv?

”Socialdemokratin får inte underskatta vikten av att spegla samhället. Inte om vi har ambitionen att förbli en folkrörelse och för att klara att leva upp till devisen ´alla behövs´”, skrev riksdagsledamoten Luciano Astudillo (s) i Aftonbladet dagen efter regeringsombildningen.

Astudillo själv tillhör de begåvade socialdemokrater med invandrarbakgrund som regeringspartiet håller på att slarva bort. Jag följde honom en dag i Malmö i valrörelsen och såg vilken enorm förebild han är för alla de nya svenskar som bor i förorten.

Precis som Nalin Pekgul är i Tensta. De var båda tippade som statsråd.

– Vi måste tillåta även medel-Hassan och medel-Mohammed att få en chans, sade Astudillo till Godmorgon Världens reporter.

Så rätt. Tyvärr visar Göran Perssons uttalanden att vägen dit är lång.