ÅSIKT

Nya fredsrörelsen ett ljus i mörkret

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

USA:s president George W Bush talar om att bedriva ”korståg” mot terrorismen och om att utrota ”ondskan” från världen. Språket är medvetet religiöst färgat. Bakom Bush står den kristna högern.

”Bushadministrationen är väldigt ideologisk och det påverkar FN:s arbete”, berättar Sveriges FN-ambassadör Pierre Schori när jag träffar honom och den svenska FN-staben i New York.

Nyligen röstade FN-medlemmarna om palestiniernas och de arabiska invånarna på Golans suveränitet över sina naturtillgångar. 124 nationer sa ja (däribland hela EU) och 4 sa nej: USA, Israel, Marshallöarna och Mikronesien. Likadant allierade sig USA med Kuba och Saudiarabien och gick emot ett system för att förhindra tortyr.

USA går sin egen väg. Den ideologiska hållningen märks tydligt i frågor som Irak, Israel och den internationella brottmålsdomstolen.

– Tyvärr sätter sig USA också på tvären i utvecklingsfrågor som gäller bekämpandet av hiv och aids och värnandet om kvinnors reproduktiva rättigheter. Det förekommer ofta oheliga allianser mellan Vatikanen, USA och muslimska länder, berättar Sophie Belfrage, ansvarig för utvecklings- och befolkningsfrågor i svenska FN-delegationen.

USA drog i somras in pengarna från FN:s arbete med befolkningsfrågor. Bushadministrationen tyckte de ansvariga var för abortvänliga.

Så påverkar den kristna högern världspolitiken.

Lyckligtvis finns det en opposition även bland dessa kristna. President Bush tillhör metodistkyrkan, den tredje största kyrkan i USA. Vice president Dick Cheney är också medlem. De blir nu kritiserade av sin egen kyrka. En av de högst ansvariga, pastor Jim Winkler, går hårt åt planerna på att starta krig mot Irak. Ett krig strider mot Jesu lära, hävdar han.

Winklers ord väger tungt för den kristna höger som står bakom Bush. Det rapporteras från Kansas – detta ”Bushområde” där de vägrar undervisa om Darwins lära i skolorna – att flera kristna röster höjs mot kriget. Också konservativa opinionsbildare som New York Times Thomas Friedman ifrågasätter presidentens krigsplaner.

Kanske håller en ny antikrigsrörelse på att formas, likt den mot Vietnamkriget en gång.

– Fredsopinionen växer, även om 11 september och kriget mot terrorismen gjort dessa frågor svårare att diskutera, säger Cora Weiss, en av de verkliga veteranerna i den amerikanska freds- och kvinnorörelsen.

Till skillnad från Vietnamrörelsen består dagens fredsrörelse av så många olika fraktioner.

– Det roliga är att den är mycket mindre manlig och betydligt mer global, fortsätter Weiss.

Häromkvällen demonstrerade tvåtusen studenter vid Ground Zero i New York mot kriget. På nätet ökar dagligen antalet underskrifter för uppropet ”Not in our name!” (www.notinourname.net).

Strimmor av ljus kan skönjas i novembermörkret.

Helle Klein