ÅSIKT

Avveckla kärnkraften och dess myter

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kärnkraftsmaffian är i gång igen. ”Sverige släcks ner om kärnkraften avvecklas. Industrin går under.”

Vi har hört det förr. Förutom att det sakligt sett är nonsens är det föga fruktbart för den energipolitiska debatten.

Det är sorgligt att fackliga företrädare som Göran Johnsson (Metall) och Sune Ekbåge (Pappers), som i andra frågor är vettiga utvecklingsoptimister, tillhör bakåtsträvarna i energifrågan. Utan tilltro till forskning och ny teknik slåss de för att behålla ett sedan länge förlegat, icke hållbart, kärnkraftssamhälle.

– Det finns ingen energikris, hävdar Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings universitet. Hans forskning visar att vi möjligen på grund av bristande planering av elförbrukningen kan drabbas av effektbrist vid särskilt kalla vinterdagar. Men någon elbrist är det inte tal om.

Svenskarna förbrukar tre gånger så mycket el som andra nordeuropéer. Svensk industri, som i årtionden vant sig vid ett lågt elpris, använder betydligt mer el för samma sorts produktion som andra länder klarar med mindre elförbrukning, enligt Karlsson.

Myterna om den förlovade kärnkraften är många.

Stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck leder till kraftigt höjda elpriser, lyder en.

Nej, avlägsnandet av den lilla reaktorn påverkar inte nämnvärt elmarknaden. Däremot gör avregleringen det. Svensk elmarknad knyts till Europa. Det sker en europeisering av elpriset vilket ger höjda elpriser.

Under 1993 stod fem reaktorer stilla på grund av reparationer. Ingen från industrin gnydde då om några höjda elpriser. Oskarshamn 1 har stått stilla längre perioder det senaste året, och första reaktorn i Barsebäck är stängd. Vi har alltså redan klarat oss utan två reaktorer.

Avvecklar vi kärnkraften kommer importen av dansk kolkraftsel att öka, hävdas det.

Om alla reaktorer avvecklas på en gång skulle vi behöva öka importen rejält. Men nu handlar det om en reaktor som motsvarar cirka 1 procent av den nordiska elmarknaden. För övrigt är det en felsyn att all kärnkraft måste ersättas med nya energikällor. Genom effektivisering och konvertering kan elbehovet minskas rejält. Tyvärr är trycket på att införa ny snål energiteknik inte tillräckligt starkt så länge de genomsnittliga elpriserna är låga. I stället fortsätter vi att använda el till att värma upp bostäder och byggnader, vilket är varken ekonomiskt eller miljömässigt rationellt.

Svensk kärnkraft är säkrast i världen, påstår reaktorkramarna.

Faktum är att svenska reaktorer lider av ålderskrämpor. Flera allvarliga tillbud har skett under senare år. Enligt en rapport från Vattenfall har Sveriges reaktorer stundtals större radioaktiva utsläpp än andra länders. Barsebäcks läge gör olycksrisken extra allvarlig.

Ännu har ingen långsiktigt hållbar lösning på förvaringen av atomavfallet skapats. Det är ansvarslöst mot kommande generationer att fortsätta med denna låt-gå-politik. Låt inte reaktorerna bli så gamla att det blir en panikavveckling i framtiden. Då skulle verkligen Johnssons och Ekbåges medlemmar få problem.

Avveckla kärnkraften med förnuft – stäng Barsebäck 2 NU!

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM