ÅSIKT

Opinionen mot kriget växer

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Opinionen mot ett Irakkrig växer. I New York Times slår USA:s förre president Jimmy Carter fast att ett krig utan stöd i FN skulle vara orättfärdigt och sakna motstycke i de civiliserade ländernas historia.

Ett krig måste vara en absolut sista utväg. ”I fallet Irak är det uppenbart att det finns alternativ till krig”, skriver Carter. Irak utgör inget direkt hot mot USA och Bush-administrationens försök att koppla samman Saddam Hussein med al-Qaida är inte övertygande, fortsätter han och upprörs över att USA tänker fälla 3 000 bomber och missiler över ett relativt försvarslöst irakiskt folk under de fem första timmarna av en invasion.

New York Times säger på ledarplats nej till ett ensidigt amerikanskt militärt ingripande och förordar fortsatta vapeninspektioner. President Georg W Bush anklagas för att ha målat in sig i ett hörn. Hans strategi förstör inte bara för FN utan även för USA som i framtiden kommer att behöva allierade för att lösa internationella konflikter, skriver tidningen precis som Aftonbladets ledarsida har skrivit.

De inom svensk borgerlighet och bland borgerliga ledarskribenter som försöker hävda att opinionen mot kriget skulle bestå av en samling USA-hatare får allt svårare med trovärdigheten. En bredare opinion än denna anti-krigsrörelse får man leta länge efter.

Nyligen intervjuade Sveriges Television en metodistpastor i Austin, Bushs egen hemkyrka i Texas.

”Vår tradition säger oss att när USA:s president ber oss gripa till vapen, så glömmer vi våra tvivelsmål och gör honnör. Men den här gången är det annorlunda. Aldrig tidigare har en president förkunnat att vi är världens mest framstående nation och att vi kan göra vad vi vill. Detta kräver ett mått av lydnad och stöd som allt fler inte kan ge honom”, förklarade pastorn.

Han kritiserade också försvarsminister Donald Rumsfelds arroganta tal om det ”gamla Europa”, som inte följer USA. ”Jag anser att vi talar om det gamla Amerika. Ett gammalt Amerika som identifierar sig med forna imperier”, sa han.

Alla kristna kyrkor har protesterat, inklusive den katolska med påven i spetsen. För en president som anser att han har Gud på sin sida kan det inte vara helt bekvämt.

Röstfisket inom FN:s säkerhetsråd är i full gång. Än så länge har USA och Storbritannien bara med sig Spanien och Bulgarien. Minst nio av säkerhetsrådets 15 medlemmar måste rösta ja om ett krig ska få FN:s stöd. Av de fem permanenta medlemmarna som har vetorätt har Frankrike, Ryssland och Kina starkt motsatt sig en ny resolution som skulle ge klartecken till krig. Förhoppningsvis använder Frankrike sitt veto om det skulle behövas.

Både Bush och Blair har svårt med hemmaopinionen. Politiska medarbetare och diplomater hoppar av i protest mot krigsplanerna. Det är uppenbart att det lönar sig att protestera. Den här veckan blir avgörande. Måtte duvorna vinna över hökarna.

Ps: På lördag är det dags för en ny Nej till kriget-manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm klockan 14.00.

Helle Klein