ÅSIKT

Fortsätt så, Freivalds

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Stoppa muren nu!” krävde 105 svenskar i ett upprop i lördagens Aftonbladet. Det var en protest mot den mur som Israel bygger på Västbanken. Ärkebiskop K G Hammar, f d SSU-ordförande Mikael Damberg, Dror Feiler för Judar för israelisk-palestinsk fred, miljöpartisten Gustaf Fridolin, författaren Anders Ehnmark och LO-utredaren Örjan Nyström är några av undertecknar- na.

Det är utmärkt om Mellanöstern kunde få ett brett, folkligt engagemang här hemma, precis som en gång i tiden Sydafrikafrågan samlade medborgare från höger till vänster, från kyrkor, politik och näringsliv.

För några veckor sedan undrade jag i min kolumn var nya utrikesministern Laila Freivalds står i denna komplicerade fråga. Jag efterlyste en svensk ståndpunkt vad gäller Israels murbygge och det fredsinitiativ som togs av palestiniern Yassir Abed Rabbo och israelen Yossi Beilin nyligen vid ett möte i Genève.

I måndags frågade 25 distriktsordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet med dess ordförande Ardalan Shekarabi i spetsen samma sak i Dagens Nyheter.

I helgen kom Laila Freivalds svar. I en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet skriver utrikesministern, att som den stora militärmakt Israel är har landets regim ett speciellt ansvar.

”Den israeliska ockupationen måste få ett slut. Bosättningspolitiken och byggandet av det så kallade säkerhetsstängslet på ockuperad mark utgör uppenbara brott mot folkrätten och ger inte heller Israel säkerhet”, skriver hon.

Freivalds lyfter fram Genèveinitiativet och ger det sitt stöd. Det är bra. Även om initiativet inte har någon officiell status finns det starka skäl för Sverige och omvärlden att stötta de goda och konstruktiva krafter som finns på båda sidorna, i Israel och i Palestina. Rabbo och Beilin har för övrigt bjudits in till Sverige av Olof Palmes internationella centrum.

USA har förstås en nyckelroll när det gäller att sätta press på Israel. Tyvärr kan vi inte vänta oss något sådant från Bushadministrationen. Tvärtom har dogmen om det ständigt pågående kriget mot terrorismen underblåst Sharons krigspolitik mot palestinierna. Vid varje nytt fruktansvärt palestinskt självmordsattentat svarar Sharon med utegångsförbud, attackhelikoptrar och ännu mera våld. Så får extremismen på båda sidor sätta dagordningen.

Inom kort träffar EU:s utrikesministrar företrädare för den israeliska regeringen för att diskutera det handelsavtal som finns mellan EU och Israel. Med tanke på de dagliga brott mot mänskliga rättigheterna som sker i Mellanöstern borde EU avveckla handelsavtalet till dess att Israel upphör med ockupationen av Västbanken och Sharon inleder förhandlingar om en rättvis fred.

Kanske bör EU sända fredsbevarande trupp till området för att lugna ner det våldsamma läge som uppstått. Varför inte också sända internationella observatörer som kan kartlägga hur vardagen för palestinierna ser ut?

Freivalds antyder i sin artikel att det pågår diskussioner om vad EU kan göra för att påverka parterna i konflikten.

Det är hoppfullt. Sverige bör vara pådrivande för en aktiv EU-politik i Mellanöstern. Fortsätt kampen för rättvis fred, Freivalds!

Helle Klein