ÅSIKT

Vem kan lita på LRF?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sveriges bönder ska erbjuda säkra livsmedel. Konsumenterna ska kunna lita på svenska livsmedel och känna sig trygga.

Denna vackra programförklaring kan läsas på LRF:s hemsida på nätet under rubriken ”livsmedelssäkerhet”.

I måndags avslöjade Sveriges Televisions Rapport-redaktion att Lantbrukarnas riksförbund betalar kampen mot reklamen för ekologiskt odlade produkter.

Striden gäller en reklamfilm för obesprutad mat som Coop/KF visade för tre år sedan. Ett par sitter på en restaurang. ”Lite gift på maten”, frågar kyparen och visar en giftspruta.

Reklamen fick lobbyorganisationen Spannmålsodlarna att stämma Coop med motiveringen att besprutning inte är farligt. De hävdade vidare att konsumentkooperationen inte skulle tillåtas påstå att ekologiskt odlat är bättre för miljö och hälsa. Bönderna som gillar besprutning förlorade lyckligtvis. Tingsrätten gav Coop rätt på alla punkter.

Aftonbladets ledarsida har tidigare berättat att Spannmålsodlarna inte givit upp kampen mot den ekologiska reklamen. Ärendet har överklagats till Marknadsdomstolen, som för andra gången tar upp frågan.

Trots att spannmålsbönderna förlorade i rätten och tvingades betala Coop/KF:s rättegångskostnader går de vidare med risk att förlora dyrt igen. Rapports avslöjande förklarar det riskabla beteendet. Spannmålsodlarna backas upp av LRF som lovat att gå i borgen för den konkursmässiga organisationen.

Kampen mellan sprutbönderna och konsumentkooperationen är principiellt intressant. Var går gränsen för yttrandefriheten? Vad är reklam och vad är opinionsbildning? Det vore absurt om inte konsumenterna skulle kunna upplysas om att handelsgödsel och bekämpningsmedel förorenar dricksvattnet eller om det faktum att konventionellt jordbruk bidrar mer än ekologiskt jordbruk till övergödningen av Östersjön.

Risken är att företag drar sig för att propagera för miljömärkta produkter om de ständigt hamnar i dyra och långdragna rättegångsprocesser.

För LRF är det en trovärdighetsfråga. Länge har det hetat att konsumenterna bör välja ”svensk mat” och ”svensk-odlade grödor” för miljöns och hälsans skull. Samtidigt stödjer LRF de intressen som inte vill minska kemikalierna i jordbruket.

LRF-ordförande Caroline Trapp försökte i tv få det till att Coop/KF:s reklamfilm kränkt hennes medlemmar, men att stödet till Spannmålsodlarna inte är menat som stöd för deras kamp mot det ekologiska jordbruket.

Nähä?

Vore det inte bättre om LRF satsade miljonerna på att få alla sina medlemmar att verkligen ta det ekologiskt hållbara jordbruket på allvar och lämna kemikalie-eran?

Bakom Spannmålsodlarnas kamp mot Coop/KF står flera starka aktörer inom kemi-industrin, bland annat Hydro Agri som levererar bekämpningsmedel till bönderna. Ska konsumenternas rätt till giftfria produkter eller producenternas vinstintresse gälla? Inom EU pågår en liknande kamp mellan miljöintressen och kemi-jättarna.

Maten vi äter har blivit en del av ett olustigt maktspel. Hur ska vi konsumenter någonsin kunna lita på LRF:s ord om ”säkra och trygga livsmedel”?

Helle Klein