ÅSIKT

Upp till kamp för den rödgröna solidariteten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Torgny Lindgren skriver i novellen ”Övriga frågor” om hur en person som deltar på ett socialdemokratiskt möte försöker få upp frågan om solidaritet på dagordningen.

Den hamnar på punkten ”övriga frågor”. Problemet är att alla har druckit sitt kaffe och gått hem när den punkten behandlas.

På s-kongressen i Malmö står solidariteten i centrum.

”Jag vill reflektera lite över en av vårt samhälles viktigaste drivkrafter – solidariteten”, börjar Göran Persson sitt programtal till kongressen.

Det är ett ideologiskt tal om vikten av solidaritet med de gamla, om den svenska sociala modellen och om det gröna folkhemmet.

Göran Persson har på senare tid betonat vikten av att satsa på äldreomsorgen. I Björkvik rabblade han ingående de olika sjukdomar som kan drabba äldre, alltifrån hjärt-kärlproblem till demens.

Här i Malmö talar han allvarligt om ensamheten inför döden. ”Alla ska ha rätt till gemenskap och ett rikt liv även på ålderns höst”, säger han.

Regeringen gör nu den största samhällssatsningen på de äldre som gjorts i modern tid.

”Jag tror att ett samhälle drivs framåt när vi kan släppa loss det bästa hos oss själva. Det är när vi känner oss trygga”, fortsätter Persson. Internationella rapporter ger honom rätt. Den svenska sociala modellen med omfattande, generella trygghetsnät står sig stark i jämförelse med andra länder i västvärlden. Trygghet och tillväxt hör ihop.

Persson varnar för den andra modellen – den amerikanska. Orkanen som drog in över Louisiana i USA visade skrämmande tydligt på ett samhälle där klyftorna fått växa, där några lämnades kvar medan andra kunde fly.

Bakom Göran Persson lyser kongressvinjetten: ”Alla ska med. Så enkelt är det”. Han säger dock inget om dem som står utanför i det svenska samhället.

Visionen om det gröna folkhemmet handlar också om solidaritet – solidaritet med människor på andra sidan jordklotet och med de kommande generationerna.

Göran Persson talar som så många gånger förr engagerat om att Sverige ska gå före i skapandet av en hållbar utveckling. Det handlar inte om att återvända till den tid som flytt. Nej, projektet är modernt. Med ny teknik ska vi producera energi på sådant sätt att vi inte efterlämnar livsfarligt avfall som det tar 100Ì´0;000 år att komma tillrätta med. Med ny teknik ska vi köra bilar som inte bidrar till växthuseffekten.

”Allt detta har redan sitt tekniska svar, men inte sin marknad”, säger Persson och pekar på politikens uppgift att se till att den nya energi- och miljötekniken får ett genombrott.

En av de stora utmaningarna blir att fasa ut det svenska oljeberoendet till år 2020. Göran Persson tillsätter en kommission för detta som han själv tänker leda. Till generaldirektör har han utsett miljödebattören Stefan Edman.

Det verkar lovande.

Hög tid för den rödgröna solidariteten att göra politisk entré.

Helle Klein