ÅSIKT

Köksbordet – en politisk arena

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Utställningen ”Konstnärspar kring sekelskiftet 1900” pågår på Nationalmuseum. Där visas konst av Karin och Carl Larsson, Skagenmålarna Anna och Micha­el Ancher, de norska konstnärerna Oda och Christian Krohg, det skotska konstnärsparet Margaret Macdonald och Charles Rennie Mackintosh, Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald och de engelska konstnärerna Vanessa Bell och Duncan Grant.

Många gånger har kvinnorna varit minst lika goda konstnärer som deras män, men alltför ofta har konsthistorien förpassat dem till den patriarkala skuggan. Lyckligt­vis har kulturvetare och museiintendenter börjat lyfta fram fruarnas konstnärskap.

Också den politiska historien vimlar av exempel där både make och maka haft betydelse för samhällsutvecklingen.

Jag läser Kerstin Engmans lilla skrift ”Kvinnor i bildningens tjänst” – om starka engagerade kvinnor som betytt mycket för folkbildnings- och rösträttsrörelsen.

ABF bildades 1912 och dess grundare var Rickard Sandler, har vi lärt oss. Sandlers fru Maja brukar inte nämnas, trots att hon hade stor betydelse för bildandet av Arbetarnas bildningsförbund.

Liksom sin make var hon lärare på Brunnviks folkhögskola. När ABF bildades blev hon ”expeditionsbiträde” vilket innebar att hon skötte allt praktiskt runt studiecirkelverksamheten medan Rickard satt i riksdagen.

ABF:s centralbyrå ingick i möblemanget och följde med när paret Sandler flyttade, berättar Kerstin Engman. När Rickard var redaktör för Ny tid bodde de i Göteborg. Han blev sedan uppkallad till finansdepartementet för att bli statssekreterare. Paret flyttade till Stockholm.

Maja kunde inte vara med vid flytten utan bad poeten Dan Anders­son att packa och sända i väg ABF:s centralbyrå. Av någon anledning kom byrån på avvägar.

”... i flera veckor irrade ABF omkring med Statens Järnvägar”, skriver Engman.

ABF var makarna Sandlers gemensamma projekt. Tanken på den nya bildningsorganisationen hade stötts och blötts hemma vid matbordet i Lillgården på Brunnsvik innan den presenterades för partiet och fackföreningsrörelsen.

När ABF firade 10 år och Rickard Sandler blev hyllad som initiativtagare tillstod han att det var hans hustru som kommit med idén. Därefter har Maja Sandlers roll för folkbildningen inte uppmärksammats.

Under 1930-talet stod frågan om arbetet i centrum. Eva Wigforss, hustru till Ernst Wigforss, engagerade sig för gifta kvinnors arbete. Hon skrev studieplaner för ABF med en ytterligt hög ambitionsnivå. Hon hade läst nationalekonomi och statskunskap, men i familjen fanns endast utrymme för en karriär.

Hon blev ordförande för Ålstens kvinnoklubb och ledde tillsammans med Hulda Flood en legendarisk studiecirkel som pågick från 1935 till 1939 om kvinnans ställning och arbete. På somrarna ledde paret Wigforss kurser i sitt sommarhus på Vejbyslätt i Skåne.

Ernst Wigforss antyder i sina memoarer ”Minnen” att hans frus tankar om kvinnors arbete och lön påverkat honom.

När jag nyligen vid ett ABF-seminarium framhöll Olof Palmes betydelse för jämställd­heten och den radikala familje­politiken borde jag förstås ha nämnt Lisbet Palmes namn.

Samtalen hemma vid köksbordet har nog påverkat den politiska historien mer än vad som hittills kommit fram.

Dags för en utställning på temat ”Politikerpar under 1900-talet”.

Helle Klein