ÅSIKT

Naturen är en gratis-Losec

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När vilar jag? När ger jag mig tid till besinning och eftertanke?

Frågorna ställs av miljö­debattören och författaren Stefan Edman i boken ”Förundran – tankar om vår stund på jorden” (Cordia).

”Det finns en febrig pubertal rastlöshet i vår postmoderna kultur. Jakten på ytlig berömmelse, mediepladdret, lusten att ständigt bli förströdd och underhållen. Kanske är allt detta ett symtom på att vi inte vågar möta oss själva och tillvarons djupaste värdefrågor?...”, skriver Edman.

Han föreslår en ”förundransrevolution” som motvikt till den kravfyllda lyckojakten. Hans bok får läsaren att upptäcka och förundras över naturens fantasieggande konstruktioner och över det myller av liv som omger oss i skapelsen.

Genom den ökade medvetenheten om klimatförändringarna har miljöfrågorna kommit i centrum för både människors fikasamtal och beslutsfattares sammanträden. Det är hoppingivande.

De skrämmande klimatrapporterna ställer inte bara frågan om samhällsutvecklingens riktning på sin spets utan också om våra enskilda livs. Miljöansvaret kräver samhälleliga förändringar liksom förändringar av vår livsstil.

Stefan Edman har länge försökt få oss att inse att miljökampen innehåller både politiska och existentiella dimensioner. Mindre stressade människor betyder en mindre stressad jord.

”Vi behöver kalka i sura hjärtan?–?egna och andras. Bedriva mental miljövård, för att tala ekologernas språk”, skriver Edman.

I veckan som gått har nyheterna handlat om att Banverket ska sätta upp kameror för att förhindra självmord framför tågen, om psykvårdens kris, om tjejerna som mår allt sämre och om en ung skådespelares tragiska död.

”Att stärka förtröstan och framtidstro är något ofantligt viktigt som vi kan och måste hjälpa varandra med”, fortsätter Edman och pekar på att den inre och yttre miljövården hör ihop.

Han ser stora utmaningar för framtiden och föreslår ”de sex F-ens strategi”: Förundran, Förståelse, Försoning, Förnöjsamhet, Förändring och Förtröstan.

I perspektivet hållbar konsumtion handlar samhällskampen om att gå bort från överdriven materiell konsumtion, slit- och slängsamhället, till det som berikar hela människan?–?som kultur, naturupplevelser, social trygghet och gemenskap.

Forskningen visar att naturens gröna färg har en läkande kraft på oss människor. Den patient som från sin sjukhussäng blickar ut i en grönskande park påverkas positivt rent medicinskt.

Johan Ottoson berättar om detta i ”Naturens betydelse i en livskris”. Boken bygger på erfarenheten av rehabilitering efter en svår trafikolycka.

Stefan Edman anknyter till ­Ottoson och beskriver naturen som ett grönt antistress­piller?–?en gratis-Losec.

Den gamla eken står där med sin livsvisdom, skriver Edman och låter den säga till oss: ”Rota dig, människa, leta upp de friska källsprången. Lyssna till din inre rytm, följ den vad andra än tycker. Växt och mognad kräver tid...”

Eken är nog en bättre terapeut än Banverkets övervakningskameror.

I grunden måste vi fråga oss vilket samhälle vi skapat när lyckojakten driver människor till utbrändhet och psykisk stress och självmord ökar bland de unga.

Rovdriften på våra själar och rovdriften på moder jord hör ihop.

Helle Klein är tjänstledig för studier men skriver krönikor hela året.

Helle Klein