ÅSIKT

Moralkonservativa hot mot regeringen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den konservativa kristenheten tar ton. I går utfärdade den ett regelrätt hot mot regeringen Reinfeldt.

Katolske biskopen Anders Arborelius och pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin är upprörda över förslaget att ändra abortlagen så att även utländska kvinnor ska få möjlighet att göra abort i Sverige.

Socialministern Göran Hägglund, tillika kristdemokrat, har ställt sig bakom förslaget som väntas bli antaget av riksdagen nu till våren.

”Vi kan tvingas uppmana kristna väljare att inte rösta på alliansen i valet 2010”, hotar Arborelius/Hedin (DN 25/2).

Tongångarna känns igen från det högerkristna USA som backar upp Bush-administrationen. I den svenska kontexten ter det sig märkligt, men fullt logiskt så länge kristdemokratin har inflytande över svensk politik.

Det är nu hög tid för den andra delen av kristenheten i Sverige – den absoluta majoriteten – att ta till orda och säga: Not in our name. Vi ställer inte upp på denna inskränkta, människofientliga kristendomstolkning!

En annan så kallad moralfråga handlar om äktenskapet. I mars (21/3) läggs utredningen om en ny äktenskapslagstiftning fram i riksdagen. Äktenskapsbegreppet förväntas bli könsneutralt. Äntligen!

I och med att fördomarna mot homosexuellas kärlek sakta men säkert förpassats till historiens skräphög och samhällets lagar givit den homosexuella parrelationen samma status som den heterosexuella blir det märkligt att begreppsmässigt skilja på äktenskap och partnerskap.

Problemet är kyrkornas vigselrätt. Om nu samhället bestämmer sig för att likställa tvåkönade och samkönade förhållanden kan rimligen inte de samfund som har vigselrätt fortsätta att förneka de homosexuellas rätt att ingå äktenskap.

Svenska kyrkan har nyligen, på prov, infört en välsignelseakt för redan ingånget partnerskap. Alltid något. Men varför inte låta människor ingå partnerskap i en kyrklig vigsel?

Ärkebiskop Anders Wejryd var inne på dessa tankegångar när han intervjuades i förra veckan i TV?8:s ”Adaktusson”.

”.... om staten kommer fram till att man skulle kunna avlägga löftena för ett partnerskap också i kyrkan så kan vi från Svenska kyrkans sida tänka oss det”, sa Wejryd som betonade att kyrkan även fortsättningsvis vill behålla begreppet äktenskap för man/kvinna-relationen.

I riksdagen har det funnits en klar majoritet för inrättandet av ett könsneutralt äktenskapsbegrepp. Det är bara kristdemokraterna som varit emot.

Nu efter regeringsskiftet verkar det som om de andra borgerliga partierna hukar i riksdagsbänkarna. Hålla ihop alliansen går före praktisk politik.

Ska bli intressant att se hur moderaterna, folkpartiet och centern hanterar dessa frågor framöver. Inte kan de väl låta kristdemokraterna ha vetorätt i dessa frågor?

I Kyrkans tidning säger ärkebiskopen att han personligen hör till dem som anser att vigselrätten hör till samhällets uppgifter. Han är dock lojal mot kyrkans beslut att vara för bevarad kyrklig vigselrätt.

Anders Wejryds öppna inställning till äktenskapet är befriande. När vi nu inte längre har en statskyrka vore det enda rätta att låta äktenskapet bli den civilrättsliga institution det i grunden är. Så blir det upp till varje samfund att hålla välsignelseakter för gifta par som så önskar.

Helle Klein