ÅSIKT

Gröna folkhemmet en viktig exportvara

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Folkpartiet och moderaterna vill bygga ut kärnkraften. De försöker använda det höga elpriset i sin reaktorkampanj. Den allvarliga incidenten i Forsmark låtsas de inte om.

Göran Persson var ärligare när han i Sveriges televisions partiledarutfrågning inte utlovade låga elpriser.

Tyvärr intresserar sig den politiska journalistiken alltför sällan för miljöfrågorna i stort. Persson fick aldrig tillfälle att lägga ut texten om varför dagens elpris är ett tydligt bevis för att energiomställningen är nödvändig.

En osedvanligt torr sommar och fyra reaktorer som står stilla på grund av säkerhetsproblem visar hur sårbart kärnkraftssamhället är. Denna sårbarhet vill folkpartiet och moderaterna lösa med ännu större kärnkraftsberoende. Det är ansvarslöst.

En del hävdar slappt att politikerna inte har några visioner. Göran Persson kan kritiseras för både det ena och andra men att han skulle sakna visioner är fel.

Är det någon politisk ledare som målat upp en av vår tids mest spännande samhällsvisioner är det just Göran Persson. Hans miljöengagemang är djupt och visionen om det gröna folkhemmet har rönt stor uppmärksamhet runtom i världen.

Amerikanska ambassadören i Stockholm, Michael M Wood, lyfte nyligen fram den svenska energiomställningen som ett föredöme, exempelvis.

Denna ledarsida brukar kritisera regeringen för att inte göra tillräckligt för att förverkliga idén om det gröna folkhemmet. Ändå går det inte att komma ifrån att mycket har hänt. Barsebäck är trots allt avvecklat. Satsningar görs på vindkraft, alternativ energi och effektivisering. Sverige ligger långt framme när det gäller miljöteknik.

”Vi är bland annat bra på bioenergi, energieffektiva system, luftrening och avfallshantering”, säger Stefan Henningsson på Nutek till TT.

Miljöteknikföretag sysselsätter i dag omkring hundratusen personer i Sverige. Teknikexporten har en enorm potential när nu Kina och de forna östländerna måste göra sin tillväxt ekologiskt hållbar. Enligt OECD hör miljöteknik till en av de viktigaste framtidsbranscherna, som år 2010 lär omsätta 4Ì´0;000 miljarder kronor.

I Veckans Affärer (nr 33) gör Gunnar Lindstedt ett stort reportage om ”Gröne Göran”. I centrum för den sex sidor långa artikeln står Göran Perssons idé att avveckla det svenska oljeberoendet.

Det handlar om forskning, utbildning, om ny infrastruktur och nya jobb. ”Det är ett klassiskt samhällsbygge”, säger Persson. Energin ska användas smart. Vi ska få ut mer av mindre, resonerar han.

”Jag tror att oljan går att ersätta och att vi kan göra oss oberoende av olja. Jag är ju teknikglad och teknikoptimist”, säger statsministern.

Oljekommissionens generalsekreterare, Stefan Edman, berättar för mig om det stora internationella intresset för kommissionens arbete.

”Bortemot tjugo medier har gjort intervjuer, alltifrån Der Spiegel, BBC, tysk och sydkoreansk tv till baskiska och israeliska journalister. BBC gjorde i juni en lång ingående intervju med mig. Reportern berättade om britternas stora intresse för vad Sverige gör på miljöområdet”, berättar Edman.

Nu i september reser Stefan Edman till Institute of European Affairs i Dublin för att presentera Oljekommissionens förslag.

Det gröna folkhemmet och välfärdsstaten är två visioner vars politiska praktik drar omvärldens blickar till Sverige.

Helle Klein