ÅSIKT

Var stolta för den röd-gröna politiken

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt hävdade i TV4:s partiledardebatt att alliansen är enig medan det röd-gröna blocket är splittrat.

”Det där är inget regeringsalternativ”, sade han och pekade på Göran Persson, Maria Wetterstrand och Lars Ohly.

”Vi har kul tillsammans”, inflikade centerledaren Maud Olofsson.

Politiken bör nog bedömas utifrån djupare kriterier än antalet genomförda trivselmöten.

”Våra minoritetsregeringar har varit mer framgångsrika än de borgerliga koalitionsregeringarna”, konstaterade Göran Persson och vidhöll att han var öppen för samarbete inom eller mellan blocken.

I verkligheten har Göran Persson inget att skämmas för. Han har under de senaste åtta åren lagt fram 16 statsbudgetar tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet. Resultatet är en av Europas starkaste ekonomier och mest utvecklade välfärdsstater. Mer måste göras, men att den röd-gröna politiken skulle vara skadlig stämmer inte.

Samarbetet med (v) och (mp) har tvärtom i många avseenden förbättrat politiken. I dag finns det inget riksdagsparti som vill avskaffa den gröna skatteväxlingen. Modig grön politik är bra för jobben.

Miljöpartiets Maria Wetterstrand var lysande i partiledardebatten. Hon skulle bli en utmärkt minister.

Vänsterpartiet har sett till att mer pengar kommit till kommunerna. Den offentliga sektorn har rustats upp. Vänstern och miljöpartiet har drivit på i integrations- och flyktingpolitiken. I går kväll var det Lars Ohly som tog fajten om jämställdheten.

Det finns partiskiljande frågor. Om miljöpartiet och vänsterpartiet menar allvar med sin vilja att ta ett större regeringsansvar måste de göra upp med sitt dogmatiska EU-motstånd. Konstruktiva politiker som Jonas Sjöstedt (v) och Carl Schlyter (mp) har betytt mycket för svensk EU-politik.

För den parlamentariska demokratin och det medborgerliga ansvarsutkrävandet vore det bäst med en koalitionsregering mellan de tre.

Ändå är det patetiskt att höra Reinfeldt & Co påstå att det röd-gröna blocket inte har någon gemensam politik. Vilka är det som skött landet i åtta år?

Skillnaden mellan att lägga fram budgetar och komma överens om valmanifest är att det är det som skiljer partierna åt som kommer fram i budgetmanglingarna.

Syftet med att skapa ett gemensamt valmanifest är däremot att lyfta fram det som förenar. Den borgerliga alliansen har i år satsat stort på att framstå som enad. Det är dock något helt annat att göra en gemensam budget än att kläcka käcka vallöften ihop. Politiken ska förverkligas också.

Den av Fredrik Reinfeldt ömt omhuldade bilden av att han står för ekonomiskt ansvarstagande har krackelerat. Det började i Almedalen med utspelet om fastighetsskattens avskaffande. Sedan har det haglat nya moderatlöften. Löften utan finansiering. Kvar finns däremot de stora skattesänkningarna.

Det påminner om den gamla vanliga borgerliga ekonomiska oförsiktigheten med medborgarnas pengar.

Alliansens företrädare har kul ihop.

Det röd-gröna samarbetet har gjort Sverige gott.

Helle Klein