ÅSIKT

Kyrkan sida vid sida med Al Gore

"Märkligt nog har alliansregeringen dragit ned på de framgångsrika programmen för klimatomställning och bättre energisparande."

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I morgon kommer miljögurun och den före detta vicepresidenten Al Gore till Sverige. Han ska ta emot Göteborgspriset för hållbar utveckling – ett stort miljöpris som har delats ut till världsledande forskare, näringslivsledare och opinionsbildare alltsedan 2000.

En miljon kronor tilldelas Al Gore ”för hans djupa engagemang för att hejda klimatkrisen genom ökad medvetenhet om den globala uppvärmningen”.

Till Al Gores styrka hör att han vet vad han talar om. Hans miljöintresse är ingen dagslända. Redan på 1970-talet höll han i den amerikanska kongressens första hearing om global uppvärmning. Hans bok ”Uppdrag Jorden” som kom 1992 blev en inspirationskälla för miljörörelsen runtom i världen. Jag minns att vi hade studiecirklar om den i svensk arbetarrörelse.

Samma år hölls FN:s miljömöte i Rio de Janeiro och Al Gore spelade en framträdande roll där. Filmen ”En obekväm sanning” hör väl till hans mest kända sätt att på senare tid försöka väcka världen till handling för att hindra en klimatkatastrof.

”Hans grundläggande övertygelse är att var och en av oss, oavsett vilka vi är eller var vi befinner oss, kan göra en insats i klimatarbetet”, skriver juryn för Göteborgspriset.

För professor Bert Bolin, som dog nyligen, måste det senaste året ha känts fantastiskt. Äntligen tycks klimatforskarnas varningar tas på allvar av politikerna. Ändå dröjer besluten att minska utsläppen av växthusgaser. Bali-mötet strax före jul antog visserligen en färdplan för fortsatta klimatförhandlingar och USA tycks för första gången vara med på tåget. De konkreta politiska löftena lyste dock med sin frånvaro. Förhoppningsvis blir klimatmötet i Köpenhamn nästa år mer politiskt avgörande.

Sverige kan bli en viktig miljö- och klimataktör under kommande år. Statsminister Fredrik Reinfeldt har slagit fast att ett nytt klimatavtal ska bli huvudfrågan under det svenska ordförandeskapet i EU 2009. Utmärkt.

Märkligt nog har alliansregeringen dragit ned på de framgångsrika programmen för klimatomställning och bättre energisparande i kommunerna. Vettlösa förslag på kärnkraftsutbyggnad kommer i stället från allianshållet.

Ska bli intressant att se vad den utlovade klimatpropositionen kommer att innehålla.?

I höst samlar ärkebiskop Anders Wejryd ledande företrädare för olika religioner och kulturer till ett internationellt klimatmöte i Uppsala (28-29/11).? Mötet ska mynna ut i ett Manifest för hållbar utveckling.

Klimatfrågan innehåller alltifrån ekonomiska till etiska aspekter. För att komma till rätta med klimatkrisen behöver också livsstilsfrågorna diskuteras. Ärkebiskopens initiativ är därför välkommet.

”Vartefter jag gräver mig ned mot den globala miljökrisens rötter övertygas jag alltmer om att denna är det synliga uttrycket för en annan, inre kris - en kris som jag i brist på bättre ord vill kalla andlig”, skrev Al Gore en gång i sin bok ”Uppdrag Jorden”.

Al Gore och Anders Wejryd lär ha en del att diskutera när de träffas på middag i Göteborg i morgon. De behövs i kampen för en långsiktigt hållbar utveckling.?

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM