ÅSIKT

Bevara politiken från pr-konsulterna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nyligen uttalade sig Göran Persson om vårt svenska försvar. Nu gällde inte längre den nedskärningspolitik som han som statsminister tidigare medverkat till. Nej, tvärtom varnade Persson statsmakterna för att göra fler neddragningar av försvaret.

Göran Persson gjorde uttalandet i samband med att han var inbjuden talare vid golftävlingen Scandinavian Masters. Medierna återgav det som att ”före detta statsministern” uttalat sig om försvarspolitiken. Ett tungt inlägg med andra ord.

Men, som journalisten Stefan Wahlberg påpekar i en krönika i Medievärlden, Göran Perssons rätta titel är i dag pr-konsult och lobbyist för pr-byrån JKL. En av JKL:s kunder är just försvarsindustrin.

”Att få se honom uttala sig under sin riktiga etikett, pr-konsult, hade i sig varit en omvälvande aha-upplevelse för folket. Då hade mediekonsumenterna fått en chans att förstå att Persson numera, till sin profession och mot ekonomisk ersättning, driver opinionsbildning åt storindustrin”, skriver Wahlberg.

Kanske skulle några då också förstå varför han plötsligt vurmar för någonting som han tidigare raserade, lägger Wahlberg till.

Politikens nära samröre med

pr-världen är en trend som ökat i styrka. De politiska tjänstemännen i regeringskansliet

under Göran Perssons ledning bytte jobb med de borgerliga lobbyisterna på pr-byråerna

efter socialdemokratins valförlust.

Det är alls inte bara Göran Persson som gått över till

pr-världen. Många före detta

s-politiker, politiska tjänstemän och före detta riksdagsledamöter har gått i hans spår. Det har till och med bildats en ny s-förening i Stockholm med namnet Byråsossen, läser jag

i sommarens nummer av SSU:s tidskrift Tvärdrag.

Forskaren Klas Gustavsson skriver där intressant om hur det håller på att växa fram en yrkesgrupp som vandrar mellan regeringskansliet och pr-byråerna.

Gustavsson efterlyser mer debatt inom de politiska partierna, framförallt inom ett folkrörelseparti som socialdemokratin, om politikens professionalisering och alltmer pr-liknande verksamheter.

”Politiken blir till en vara som ska säljas genom en noga planerad marknadsföringsplan, och i stället för sina medlemmar blir man beroende av olika former av professionella specialister”, skriver Gustavsson kritiskt och betecknar vår tid som ”postpolitisk”. Politik handlar i dag mer om att hantera media och parera kriser snarare än om grundläggande sociala konflikter.

denna ledarsida har vi många gånger pekat på faran när politik blir PR och det ekonomistiska tilltalet får ersätta demokrati, delaktighet och medborgarskap.

Göran Persson är det mest

flagranta exemplet på när ett socialt kapital som byggts upp av medlemmars och väljares förtroende växlas in i ett

ekonomiskt, i hans fall två

miljoner kronor om året från pr-byrån JKL.

Demokratins livsluft är förtroendet. Ett alltför nära sam-

röre mellan politik och PR ur-holkar förtroendet för politiken.

”Lobbyisterna arbetar inte för det nya. Lobbyisterna arbetar för det gamla … Framtidens lösningar – de bärs av övertygade människor som har ideal och värderingar”, sa Göran Persson när han avtackades som partiordförande för socialdemokraterna.

Sen blev han pr-konsult på JKL.

Just så otrogen sina ideal måste en lobbyist vara. Det är som bekant kunden som bestämmer.