ÅSIKT

Det trotsiga hoppet lever – världen går att förändra

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Hosianna Davids son”, sjöng de församlade så att taket nästan lyft-es i en sprängfylld Nacka kyrka. Många ville fira första advent. Sittplatserna räckte inte. Folk stod i vapenhuset och uppe på orgelläktaren. Behovet av att få känna sammanhang som går utöver oss själva, som sträcker sig till generationer bakåt och framåt i tiden är uppenbarligen stort.

Advent är hoppets högtid. Vi nordbor behöver adventstiden extra mycket då vi kan tända ljusen och skingra det kompakta mörkret.

Hoppet gestaltades också i Uppsala i helgen där det stora klimatmötet hölls.

Ärkebiskop Anders Wejryd hade kallat samman ledare från alla världens stora religioner för att tillsammans manifestera skapelseansvaret.

I ett radikalt miljömanifest förbinder sig världens religiösa ledare att i sina respektive länder bilda opinion för en livsstil som inte innebär rovdrift på människor, natur eller djur, för en långsiktigt hållbar utveckling, där ekonomisk, ekologisk och social rättvisa råder.

Läget är kritiskt. Glaciärer smälter, områden med permafrost tinar. Förödande torka och översvämningar drabbar människor och ekosystem, särskilt i syd. Men det är ännu inte för sent att handla. Vi har stora möjligheter att förhindra en klimatkatastrof, menar de religiösa ledarna.

De uppmanar beslutsfattarna att komma överens om en omfattande klimatstrategi inom ramen för Köpenhamnsavtalet nästa år. Denna strategi måste kunna begränsa klimatförändringen till högst två grader, och för att dela bördan av utsläppsminskningar rättvist bör FN använda ”Greenhouse Development Rights” som en konkret modell.

I i-länderna måste utsläppen reduceras med minst 40 procent till år 2020 och med 90 procent till år 2050, jämfört med 1990 års nivåer.

Uppsalamanifestet vill se bindande nedskärningar för den rika världen utöver inhemska åtaganden. Enligt principerna om ansvar och förmåga ska länderna också betala för internationella utsläpp. Dessa kostnader bör vara obligatoriska.

Ärkebiskopen ska nu lämna över manifestet till statsminister Fredrik Reinfeldt och till det förberedande FN-mötet i Poznan om en vecka. Manifestet blir så en påtryckning inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn då ett nytt Kyoto-avtal ska fram.

Nyvalde president Barack Obama hälsade via en förinspelad video, att ”alla måste arbeta tillsammans för att bekämpa den globala uppvärmningen, och ni kommer att ha en allierad i Washington”. EU-kommissionär Margot Wallström konstaterade att äntligen har EU en vän i Vita huset. Det ger hopp om framtiden.

”Just nu då världen försöker restaurera kapitalismen finns en unik möjlighet att förändra de finansiella systemen så att de blir grönare, mer hållbara, mer sociala och rättvisa”, sa miljödebattören Stefan Edman, en av initiativtagarna till klimatmötet.

Under de stora valven i Uppsala domkyrka i fredags kväll reciterades hymner på hebreiska, arabiska, sanskrit, samiska och engelska. En stor jord tillverkad av mossa bars fram i en procession av barn. Vi reste oss för jord-en och barnen och framme vid altaret signerade de religiösa företrädarna miljömanifestet.

Den 28 november är från och med nu ett historiskt datum. Det borde årligen bli en dag i kyrkorna, buddisttemplen, moskéerna och synagogorna för miljö, mångfald och mod.

Vi tänder våra ljus och skingrar mörkret. Det trotsiga hoppet lever. Världen går att förändra.