ÅSIKT

”Euron handlar om trygghet”

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När Göran Persson som nyvald statsminister 1996 talade i Björkviks Folkets park ställde han kritiska frågor om EMU-projektet. Han var orolig över att EMU skulle innebära att riksdagens makt försvagades när det gällde välfärdsfrågorna.

– Under dessa år som statsminister har jag förvissat mig om att det går att lägga det som Riksbanken i dag gör på europeisk nivå men samtidigt behålla riksdagens ansvar för välfärden, säger Persson i Björkvik 2003.

Är det någon som fått känna på det internationella kapitalets cynism är det Persson. 1990-talets djupa ekonomiska kris innebar ett totalt beroende av marknaden. Politiken blev maktlös.

– Jag har rest runt och lånat pengar till Sverige. Jag har stått framför de där figurerna. Vi var själva, vi hade en egen valuta, en egen riksbank, men de som bestämde var valutaspekulanterna, berättar Persson.

När han sedan i Björkviks Folkets park 1997 fick förklara den genomgripande saneringspolitiken var det inte många som applåderade.

– Men vi lyckades göra oss fria från det internationella kapitalet. Det var inte Riksbanken som fixade det. Det var svenska folket som bar bördorna och politiken som ordnade upp det. Men jag vill aldrig mer hamna i samma situation.

– Att vara liten och stå ensam är inte att vara stark. Det har vi alltid förstått i arbetarrörelsen, fortsätter Persson och får applåder.

För honom är tillhörigheten till en större valuta en fråga om trygghet.

Under sina sju år som statsminister har Göran Persson sett att Sverige har kunnat påverka det europeiska projektet. Inte minst efter det svenska EU-ordförandeskapet.

– Så är det med alla gemenskaper, från föreningsliv till politik. De som hjälper till och drar sitt strå till stacken lyssnar man på. De får inte alltid som de vill men de spelar en roll, säger statsministern.

I Dagens Nyheter har han presenterat ett åttapunktersprogram om vad han och den svenska regeringen vill med EU. Äntligen börjar debatten handla om politik och inte bara om mer eller mindre trovärdiga ekonomiska beräkningar om fördelar och nackdelar med euron.

Den gemensamma valutan är en naturlig fortsättning på EU-medlemskapet. För vissa frågor är nationen för stor och det behövs lokala arenor, för andra frågor är nationen för liten och det behövs internationella beslutsnivåer.

– När Björkviksparken byggdes handlade det om att knäcka fattig-Sverige. Nu gäller det att knäcka fattigdomen i våra grannländer runt Östersjön, säger Persson.

För första gången hör jag honom också tala om ett starkt EU som en balanserande kraft till den enda kvarvarande supermakten, USA. Om detta bör Persson tala mer. Euron behövs som motvikt till dollarns makt. Häri ligger ett av de viktigaste skälen till att rösta ja den 14 september.