ÅSIKT

Satsa långsiktigt, LO

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Peter Wolodarski skrev nyligen på ledarplats i Dagens Nyheter om firandet av Institutet för näringslivsforskning, IFN, som verkat under 70 år.

Wolodarski konstaterar att forskningsinstitutet varit en plantskola för ekonomer på högerkanten och att det har haft en långsiktig effekt på samhällsklimatet.

På 1980-talet kom arbetarrörelsen med ett motdrag och startade Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, Fief, under

Villy Bergströms ledning. Här bedrevs spännande arbetsmarknads- och ekonomisk­politisk forskning och Fief blev en motvikt till den nyliberala ekonomskolan.

Tyvärr lade LO ned Fief för några år sedan. Intresset för att skapa sammanhang för långsiktig opinionsbildning hör inte till arbetarrörelsens styrka.

Det är bekymmersamt eftersom intresset är stort för just detta på högerkanten. I flera decennier har Timbro, SNS med flera näringslivsstödda tankesmedjor fostrat generationer av borgerliga skribenter, debattörer och forskare.

Runt den nuvarande regerigen Reinfeldt finns just en

generation politiker som gått på Timbrokurser ihop. Tankesmedjan insåg tidigt att en borgerlig regering bara är möjlig om de borgerliga partierna får en sorts gemensam världsbild och känner respekt för varandra. De unga moderaterna skulle lära känna de unga centerpartisterna, de unga folkpartisterna lära känna de unga kristdemokraterna och så vidare.

Frukterna av detta långsiktiga arbete såg vi i valet 2006 då alliansbygget var ett faktum. Nu regerar Timbro-generationen.

Alltmedan arbetarrörelsen lägger ner Fief, LO idédebatt, tidningen Arbetet och drastiskt minskar anslagen till Arenagruppen. Det är bekymmersamt.

”Frånvaron av motkrafter är än mer genant eftersom våra nordiska grannländer har forskningsinstitut knutna till fackföreningsrörelsen. Samma sak gäller andra europeiska länder. Varför har inte ’världens starkaste fackförenings­rörelse’ lyckats åstadkomma detta?”, frågar Håkan A Bengtsson, vd för vänstertankesmedjan Arenagruppen i Dagens Arena (14/9).

Bengtssons fråga borde ljuda högt inne i LO-borgen, för där funderar ledningen just nu över vad den ska göra med alla miljoner kronor som LO fick vid

försäljningen av Aftonbladetaktier i våras.

Somliga drömmer om att facket ska starta en ny dagstidning. Det är inte realistiskt. Inte heller är det nya flerfärgsbroschyrer eller webbkampanjer som behövs. Det är hög tid att våga tänka långsiktigt.

Hjulet behöver inte upp­finnas på nytt varje gång.

Bättre vore det om arbetarrörelsen bestämde sig för att kraftsamla runt det som trots allt finns, exempelvis Arenagruppen. Trots minimala

resurser har Håkan A Bengtsson och hans gäng lyckats skapa en tankesmedja som syns och hörs i debatten.

Med ett rejält resurstillskott skulle LO kunna se till att en långsiktig opinionsbildning görs som både kan förnya fackföreningsrörelsen och förändra samhällsklimatet. En rödgrön berättelse som håller mer än till nästa val behöver också formas.

Låt Arenagruppen bli det självständiga nav kring vilket en rödgrön tankesmedja för politik och fackföreningsrörelse kan växa.

Satsa modigt och långsiktigt, LO!