ÅSIKT

Skattegnället hjälper inte

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svenskarna är ganska nöjda med tillståndet i landet. Det är i alla fall den slutsats man kan dra av den Temo-undersökning som ”Personvalskampanjen” beställt och som i går presenterades på DN-debatt av Patrik Engellau, ordförande i lobbyorganisationen Den nya välfärden. Organisationen genomförde en motsvarande undersökning för fyra år sedan, och kan alltså jämföra resultaten.

Fler tror att stora skattesänkningar skulle få skadliga effekter på välfärdssystemet. Fler tycker också att dagens anställningsskydd bör bevaras och att offentlig service ska drivas av kommunen.

Inga särskilt överraskande resultat kan man tycka. Efter 90-talets budgetsanering finns det en stark misstänksamhet mot experiment med välfärds- och trygghetssystemen.

Det överraskande är att ”Personvalskampanjen” säger att detta är vad människor tycker.

Organisationen är alltså knuten till ”Den nya välfärden” som till vardags driver kampanjer för minskad anställningstrygghet, privatisering av offentlig verksamhet, sänkta skatter och liknande. Kort sagt ett kamporgan för ett nyliberalt systemskifte. Säkert var det också detta som skulle underlättas av gårdagens mätning.

Något måste ha gått snett eftersom medborgarna inte bara visar sig fortsatt motvilliga att utsättas för några äventyrligheter. Svenskarna tycks dessutom tycka allt bättre om de traditionella lösningarna.

I Dagens Nyheter konstaterar också Engellau att svenska folkets vilja att värna det gamla välfärdssamhället har ökat. Det måste svida.

Det hedrar Engellau att resultaten redovisas, också när de kanske inte är just de han önskat.

Svenskarnas tro på den svenska modellen tycks alltså ha ökat. Folk är mer nöjda, eller i vart fall mindre missnöjda, i dag än för fyra år sedan.

Det måste vara ett hårt slag för oppositionens valstrateger. Bo Lundgren, vars politiska budskap i princip kan sammanfattas i orden ”sänk skatten”, har ägnat månader åt att tala om eländet i landet.

Den senaste moderatstämman dominerades av attacker på regeringen, likaså den senaste partiledardebatten i riksdagen och Lundgrens tal i valrörelsen har hittills till största delen innehållit kritik av socialdemokratin och regeringen.

Inget ont i det, kan man tycka. Det är oppositionens uppgift, och socialdemokratin mönstrar dessutom som vanligt högerspöket bland valarbetarna.

Men skattegnäll och angrepp är knappast en väg till valframgång om högerns egna tankesmedjor tvingas konstatera att människor vill bevara dagens system.

Ingvar Persson