ÅSIKT

Datorkrånglet kostar skjortan

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige är ett av världens datortätaste länder. Utvecklingen har gått fort, inte minst i arbetslivet. För femton år sedan arbetade på sin höjd var fjärde anställd med dator. I dag har datorerna blivit en naturlig del av arbetets vardag för de flesta.

Betyder det också att den nya tekniken underlättat och effektiviserat produktion och vardag? Inte alltid!

Enligt en rapport från IT-kommissionen som presenterades förra veckan har fortfarande internet och andra IT-tjänster stora tekniska brister. Så stora att de i praktiken utgör ett hinder för användarna.

I arbetslivet är situationen kanske ännu besvärligare. Företagen är i dag beroende av datorsystem för att styra verksamheten och hålla koll på kostnaderna. Grunden är standardprogram som anpassas till det enskilda företagets behov. Det går ofta inte så bra.

Många känner säkert igen situationen. En stolt IT-avdelning som presenterar företagets nya datorsystem. De nya datorerna ska praktiskt taget klara allt, utom möjligen att koka kaffe. Sedan kommer problemen.

Vid sidan av buggar och rena fel tvingas plötsligt alla lägga om rutiner. Inte för att göra jobbet effektivare, utan för att datorerna kräver det.

Svenska företag förlorar enligt vissa beräkningar mellan 50 och 100 miljarder kronor årligen på dåliga IT-system. Den högre siffran motsvarar samhällets kostnader för ohälsan.

I går lanserade LO tillsammans med Vinnova ett system med certifiering av mjukvara i datorer. Ett slags märkning av datorprogram som ska garantera att de fungerar i verkligheten och att de berikar arbetet. Det är användarnas synpunkter som styr värderingen.

Ett nybildat bolag, Users award, ska sköta kontrollen. Meningen är att företag och fackliga organisationer ska få tillgång till en oberoende dokumentation inför investeringar i nya system.

Users award siktar inte in sig på de standardprogram som används i privatdatorer, utan kommer framför allt att omfatta system för att styra företag.

Idén är naturligtvis till stor del hämtad från den TCO-standard som kommit att bli världsledande för datorprodukter. Miljontals datorskärmar världen över bär i dag TCO-märkning, och var och en kan redan i butiken konstatera om hemdatorns skärm är testad.

LO:s idé kan förhoppningsvis innebära ett genombrott i ansträngningarna att skapa ett arbetsliv som tar till vara alla företagets resurser, även de anställdas kunskap.

Ett dåligt IT-system tenderar att konservera gamla strukturer. Informationen samlas där besluten redan tidigare fattades. Överblicken för den enskilda blir än mindre.

Ett bra system kan däremot ge de anställda just de redskap som gör det goda arbetet möjligt. Dessutom spar det pengar för företaget, och kanske innebär det också något färre gråa hår. Krånglande datorsystem är sannerligen inte bra för sinnesfriden.

Ingvar Persson