ÅSIKT

En ny attityd till arbetare

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vår inställning till arbetet har förändrats. Det brukar i alla fall påstås när de stigande ohälsotalen står på dagordningen. Dagens anställda skulle helt enkelt inte tycka att det är så viktigt att gå till jobbet.

Något ligger det säkert i talet om attitydförändringar bland människor som arbetar. Sjukskrivningar har ibland blivit en universallösning på livets problem.

Det är inte längre lika skamligt att medge att det är svårt att jobba när sinnet fylls av sorg eller saknad.

Samtidigt har också arbetsplatser och anställningsförhållanden gjorts om för att spegla en ny syn på de anställda. I teorin har det handlat mycket om humankapital och medarbetarrelationer.

I verkligheten är det många som snarare sett tidsbegränsade anställningsförhållanden och outsourcing.

I dagens arbetsliv är den enskilda i ännu högre grad än tidigare en tillfällig insatsvara i ett system som ständigt förändras. Flexibilitet är ledordet. Det är en attitydförändring som aldrig ifrågasätts.

Tidskriften Fronesis publicerar i sitt senaste nummer en intervju med författaren Richard Sennett som skulle kunna ställa en del av den svenska debatten om sjukfrånvaron på huvudet.

Sennett väckte en del uppmärksamhet för några år sedan då hans bok ”När karaktären krackelerar” kom ut på svenska.

Sennetts tes är att människan som social varelse behöver ett varaktigt sammanhang för att fungera. Idealet i dagens kapitalism och ledarskapsfilosofi är den motsatta.

Kortsiktighet och en isolering av människan som förvandlar henne från individ till något som köps och säljs i stunden. Arbetet förvandlas till en vara, för att tala med Marx.

Anställningen som en ömsesidig och långsiktig förpliktelse mellan anställda och arbetsgivare passar inte i den logiken.

När arbetskraften kan hyras in och arbetsuppgifterna sourcas ut för att allt ska finnas ”just in time” är det kanske inte konstigt om det påverkar arbetarnas attityder till sitt arbete. Arbetsplatsens attityd till dem är ju en annan.

Sennett medger naturligtvis att flexibiliteten har en frigörande kraft, också för vissa anställda. För den som har en stark ställning på arbetsmarknaden betyder det nya köpslagandet möjligheter att skapa just de villkor man själv vill ha.

Men att utgå från advokater eller revisorers erfarenheter och göra dem universella leder tanken fel. Precis det menar han att New Labour och de amerikanska demokraterna har gjort.

På dagens arbetsplatser står den anställde ofta ensam med ansvaret. Arbetskamrater och sociala sammanhang har skalats bort. Instruktioner och regler har ersatts av mål som dock sällan åtföljs av befogenheter eller resurser.

Då är det kanske inte så konstigt om antalet kvinnor som sjukskrivits med psykiska diagnoser fyrdubblats under 90-talet. Det är inte heller förvånande att symptom som trötthet, yrsel och magsmärtor blir allt vanligare i sjukintygen.

Det är resultatet av en annan attityd. En attityd till människor.

ARTIKELN HANDLAR OM