ÅSIKT

Än finns det tid

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är snart tre veckor sedan stålverket i Degerfors skulle gå ner till treskift. Det indragna skiftlaget var ett led i den stegvisa avvecklingen av produktionen. Samtidigt gick stålverket i Sheffield, SMACC, upp till fyrskift. Där ska, enligt planerna, de produkter som utvecklats i Degerfors smältas, gjutas och valsas.

Beslutet om att strypa produktionen i Degerfors stod fast i ett par timmar. Sedan gav Avesta Polarits finska koncernledning kontraorder. Det splittrade skiftlaget samlades åter ihop, utbildningen för nya arbetsuppgifter fick vänta och produktionen skruvades upp. Stålverket i Degerfors har aldrig producerat så mycket som idag.

Trots försäkringar om motsatsen har det brittiska stålverket råkat ut för problem. Britterna har inte kunnat få de godkännanden som kunderna kräver.

Planerna på att avveckla Degerfors har kort sagt spruckit. Nu väntas besked nästa vecka. Under tiden ska det verk som ägarna envist hävdar måste läggas ner om tre månader köras för fullt.

Inte ens koncernledningen kan rimligen vara förvånad. Ända sedan beslutet om att flytta tillverkningen av långa rostfria ämnen fattades för snart två år sedan har varningarna funnits.

Facket, men också de flesta experter på rostfritt stål, har pekat på att stålverket i Sheffield har en helt annan uppbyggnad och att det fattas viktiga produktionsled. Dessutom har Degerfors utvecklat produktionen och vunnit kundernas förtroende under lång tid. Varken förtroendet eller kunskapen kan flyttas av direktörer i slips.

Underlagen för koncernens beslut har gång på gång visat sig underskatta både svårigheterna med en flytt och möjligheterna i Degerfors. Mot den bakgrunden är det knappast någon som kan vara förvånad över beskedet från Sheffield.

Corus, det tidigare British Steel, har nu lämnat Avesta Polarit och är fullt upptaget av sina egna jättelika förluster. Koncernen förlorade drygt 6 miljarder kronor förra året. Kvar står den numera finska koncernen med en avvecklingsplan som inte fungerar.

De anställda i Degerfors har all anledning att vara stolta. De har inte bara skapat en högt kvalificerad och mycket lönsam produktion. De har dessutom fortsatt att vara lojala mot varandra och sitt stålverk också när ägarna svikit.

Att de nu fortsätter att producera för fullt trots att stålframställningen enligt ägarna ska försvinna till sommaren är bara ytterligare ett exempel på hög moral.

Samtidigt får de anställda ännu en gång betala för illa grundade beslut. Utbildnings- och omställningsprogram försenas ytterligare. Om nedläggningsbeslutet står fast kommer det att skapa nya problem.

I går krävde samtliga fack i Degerfors att högsta chefen för specialprodukter, Antti Närhi, har med sig klara besked när han nästa vecka besöker Degerfors. Det är dags att ägarna visar något av det ansvar deras anställda gett prov på. Avesta Polarit borde kunna erkänna att nedläggningsbeslutet varit förhastat. Det finns fortfarande tid att reparera tidigare misstag.

ARTIKELN HANDLAR OM