ÅSIKT

Det är direktörerna som hotar stabiliteten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I natt gick de första medlemmarna i fackförbundet Kommunal ut i konflikt. I Örebro, Gävle och Halmstad strejkar i princip alla kommunalare. Utvalda grupper i ytterligare sex kommuner och tre landsting strejkar också. Dessutom har alla parkeringsvakter gått hem.

En strejk inom välfärdssektorn drabbar oundvikligen tredje man, alltså allmänheten. Enligt facket ska strejken synliggöra kommunalarnas arbete. Det kommer den utan tvekan att göra. Även om varslen lagts så att samhällsfarliga konsekvenser undviks stannar viktig verksamhet.

Ingen, allra minst de kommunalanställda, önskar en konflikt. Ändå blev den till sist oundviklig. Möjligen har den varit det ända sedan oktober förra året. Då konstaterade Kommunals ledning att förbundet måste säga upp det tredje året i avtalet. Löneutvecklingen under de två år som gått hade inte motsvarat de förväntningar som både förhandlare och medlemmar haft.

Det nu uppsagda treårsavtalet skulle vända en utveckling där Kommunals medlemmar halkade allt längre efter i löneutveckling. När statistiken visade att det inte skett hade den fackliga ledningen knappast något alternativ. Medlemmarna skulle inte ha accepterat att låta det gamla avtalet gälla.

Kommunal kan räkna med att få en storm av kritik för sina krav. Kommunerna och landstingen har redan i dag stora ekonomiska problem. Kommunförbundet räknade för någon vecka sedan med att underskotten i de kommunala budgetarna kommer att bestå, trots stora skattehöjningar. På några års sikt ser det än dystrare ut.

Det är inte konstigt att förhandlarna från kommun- och landstingsförbunden ser bistra ut.

Dessutom har Riksbanken varnat för att Kommunal med sina lönekrav skulle kunna sätta igång en inflationskarusell. Villy Bergström talar om att samordningen mellan LO-förbunden kan försvåras av den kommunala avtalsrörelsen, och Kristina Persson har varnat för att Kommunals krav skulle kunna få spridningseffekter.

Risken skulle vara att andra fackliga organisationer ser Kommunals avtal som en signal till höjda krav. Därmed skulle de senaste årens stabilitet med låga nominella lönelyft och låg inflation vara i fara.

På den punkten kan dock oron vara missriktad. Metalls ordförande Göran Johnsson påpekade för ett par veckor sedan att det knappast är Kommunal som driver på kompensationskraven. I stället är det enligt Johnssons uppfattning direktörer och chefer som hotar lönebildningen.

- För tjugo år sedan tjänade en vd i ett börsföretag motsvarande åtta arbetarlöner. Nu tjänar han 40 arbetarlöner, sa Metallbasen enligt tidningen Dagens Arbete.

Sådant gör det svårt för facken att agera ansvarsfullt.

Det är inte de kommunalanställda som bär ansvaret för kommunernas dåliga ekonomi eller för hoten mot den svenska lönebildningen. Det ansvaret måste i första hand tas av andra.

- Medlemmarnas jobb måste värderas högre, sa Kommunals ordförande Ylva Thörn i natt.

Ingvar Persson