ÅSIKT

Upp- skattningen syns ju inte i lönekuvertet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Anita Landin i Örebro tänker gå sist i årets förstamajdemonstration. Hon demonstrerar för Kommunals krav på högre löner och för freden, men inte för de lokala politiker som i flera fall gått in och mildrat effekterna av strejken.

– Jag vete tusan om jag går för socialdemokraterna, säger hon.

I Örebro, liksom i Halmstad och Gävle, har Kommunals medlemmar just avslutat den första etappen i lönekonflikten. Nu har 600 landstingsanställda tagit över i konflikten, även om många av dem som strejkat nog skulle kunna tänkt sig att fortsätta. Spåren efter konflikten lär dock finnas kvar i de tre socialdemokratiskt styrda kommunerna.

Stridsviljan är det knappast något fel på. De strejkande kommunanställda har arrangerat manifestationer och demonstrationer. Fackförbundsexpeditioner har öppnats och medlemmarna har samlat in namn.

Inom Kommunal upplever man ett starkt stöd för sina krav, också från lokala politiker.

– Vi har aldrig vetat att vi är så uppskattade. Det syns ju inte direkt på lönen, säger Ulla Holmström som är sektionsordförande i Gävle.

Samtidigt har strejken skapat konflikter. Politiker, också socialdemokrater, har gått in och bland annat öppnat stängda förskolor och soptippar.

Första maj är den traditionella manifestationen av sambandet mellan socialdemokratin och den fackliga rörelsen. Två grenar på samma träd, som partiets eftervalsgrupp uttryckte det så sent som i måndags.

I dag har demonstrationen ytterligare en dimension.

För LO-förbundet Kommunal är det naturligt att se arbetarrörelsens klassiska högtidsdag som ett tillfälle att föra fram sina krav. I de tre kommuner som stått i centrum under den första konfliktveckan finns också parollerna färdiga. De har redan använts flera gånger.

Samtidigt kommer Kommunals medlemmar att tåga sida vid sida med de lokalpolitiker som utgör motparten, arbetsgivarna. Precis de politiker som mer eller mindre motvilligt gått in och tagit udden av konfliktåtgärderna. Det kan bli spänt.

I Gävle räknar Kommunal med att kunna ta över tåget. Organisationens egen demonstration har samlat 800 deltagare och Ulla Holmström räknar med lika många idag. Elinor Hedblom från Kommunal är en av talarna.

Tord Johansson i Halmstad, också han sektionsordförande, hoppas på många kommunanställda i första majtåget. I Halmstad slutade en demonstration av Kommunals medlemmar med att kommunalrådet Bengt Ekberg blev utbuad och vände på klacken.

– Det ska bli intressant när vi nu ska gå i samma tåg, säger Johansson.

I Örebro kommer Kommunals medlemmar att gå längst bak i demonstrationen, ett ”tåg i tåget”. Kanske en bild av den fackligt-politiska samverkans ställning i en tid när partiordföranden förklarar att han kommit överens med LO om att inte vara överens.

Ändå lär Kommunals medlemmar synas i dagens demonstrationer.

De blir ett tillfälle att visa upp kampvilja och solidaritet, just de saker första maj handlar om. Den gamla devisen, enighet ger styrka, gäller fortfarande.