ÅSIKT

Gjorde upp med LO i elfte timmen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det blev en uppgörelse om stabiliseringspolitiken mellan det socialdemokratiska partiet och LO. I elfte timmen visserligen, men i alla fall.

På något sätt känns det som förnuftets seger över prestigen. Redan när den gemensamma arbetsgruppen mellan socialdemokraterna och LO i våras havererade hävdade alla inblandade att de egentligen var överens, i alla fall till 90 procent.

Kvar fanns frågan om buffertfonderna. Där tog det stopp.

I sak innebär gårdagens beslut i LO:s styrelse en viktig seger för organisationen. I våras slog representantskapet inte bara fast att organisationen skulle förhålla sig neutral i folkomröstningskampanjen. Ledningen fick också i uppdrag att verka för en starkare stabiliseringspolitik, alltså precis det buffertfonderna skulle åstadkomma.

För LO-medlemmarna är det viktigt. Om politikerna saknar redskap för att motverka konjunktursvängningar får löntagarna betala genom arbetslöshet och lönesänkningar.

Nu förbinder sig socialdemokraterna att skapa förutsättningar för en aktiv konjunkturpolitik, också inom ramen för valutasamarbetet. Diskussionen har dessutom tvingat de borgerliga ja-partierna att acceptera en starkare finanspolitik även om det inskränker utrymmet för skattesänkningar.

I juni slog LO-ekonomen Dan Andersson fast att ett svenskt EMU-medlemskap skulle innebära högre tillväxt. Han menade att det går att skapa ekonomisk stabilitet också utan en egen valuta. Wanja Lundby-Wedins eget engagemang för det europeiska samarbetet är det knappast någon som tvivlat på. Även om hon inte sagt det har det inte varit svårt att också ana en positiv grundhållning.

– Försöker man tänka bort den gemensamma synen på penningpolitiken måste man fråga sig om det skulle varit möjligt att arbeta för utjämning i Europa, sa hon när jag i juni intervjuade henne om Europas framtid.

Andra fackliga ledare, till exempel Metalls Göran Johnsson, är ännu mer entusiastiska.

Gårdagens beslut ändrar inte LO:s officiella hållning. Organisationen är fortfarande neutral. Ändå gör den det möjligt att lyfta fram en positiv grundhållning. Kongressens beslut innebar trots allt ett ja till euron, om än villkorat.

Ändå kan Wanja Lundby-Wedin räkna med kritik. En stark opinion inom LO är motståndare till euron. Det gäller två förbund: Handels och Transport. Det gäller också en majoritet av LO-förbundens medlemmar.

Den trumpna ilska från Handels ordförande Ninel Jansson kan Lundby-Wedin antagligen leva med. Värre är det om medlemmarna uppfattar det som om LO fått vika sig för partitoppens påtryckningar. Det skulle i så fall inte bara skada LO:s auktoritet i EMU-frågan, utan hela det facklig-politiska samarbetet.

Just därför är det viktigt att LO-ledningen nu lyckas förklara att uppgörelsen inte är en ursäkt för att i sista stund hoppa på kampanjtåget. I stället handlar det om att skapa trygghet för LO-medlemmarna oavsett folkomröstningens utgång.

Lyckas det kommer gårdagens uppgörelse att påverka många löntagares val om en månad. Frågan är bara om tiden räcker.

Ingvar Persson