ÅSIKT

Maud Olofsson blandar bort korten

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är faktiskt inte konstigt att Mats Odell blev rasande över den centerrapport som presenterades i torsdags. Det fanns all anledning.

Centern anklagar nämligen sina tilltänkta regeringskollegor för att binda en kommande regering vid en socialdemokratisk politik. Den skulle med centerrapportens ord vara ”ristad i sten”. Klart att en from man som Odell blir förbannad.

Bo Lundgren och Lars Leijonborg försökte ta det uppblossande borgerliga kriget med upphöjt lugn. I röran på Sergels torg där det antagligen fanns lika många journalister som vanliga stockholmare upprepade de gång på gång att ett ja till euron inte skulle försämra möjligheterna för en borgerlig regering.

– Det som gör det svårt är ju att centern säger nej till euron som är bra för Sverige, sa Bo Lundgren till de framsträckta mikrofonerna och lyckades få in sin favoritformulering ”bra för Sverige”.

Bakgrunden till centerns utspel är de gemensamma förslag till stabiliseringspolitik som LO och socialdemokraterna presenterade i förra veckan. Tanken är att garantera att den relativa stabilitet som rått i svensk ekonomi de senaste åren ska kunna fortsätta också om Sverige inför euron.

Skatter och avgifter ska användas för att påverka konjunkturen och sysselsättningen. Det förutsätter större marginaler. Sverige ska också redan nu börja förbereda sig för de kostnader som följer av en åldrande befolkning.

Dessutom vill LO och socialdemokraterna att riksdagen och regeringen ska få ett större inflytande över den ekonomiska politiken och att arbetsmarknadens parter gemensamt ska ta ansvar. Det handlar alltså om formerna och ansvaret, inte om innehållet. Förslagen säger ingenting om ifall en hotande lågkonjunktur ska mötas med arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller med en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Den tar inte heller ställning till om alltför höga löneökningar ska resultera i offentliga besparingar eller i en momshöjning.

Sådant är nämligen inrikespolitik och ska avgöras i allmänna val.

Vad uppgörelsen mellan socialdemokraterna och LO däremot visar är att möjligheterna för politiker att gömma sig bakom Riksbanken och valutakursen skulle bli mindre vid ett fullt EMU-medlemskap. I centerrapporten skriver man att det kommer att ställa framtida regeringar inför mycket svåra val.

Är det inte just för att göra svåra val vi utser politiker?

De taktiska tankarna bakom centerns utspel är inte så svåra att genomskåda. Inför borgerliga väljare ska euron framställas som något socialdemokraterna hittat på. På det sättet hoppas Maud Olofsson inte bara vinna folkomröstningen utan också stärka sin ställning på de andra borgerliga partiernas bekostnad.

Kanske kommer det att lyckas. Priset är dock högt.

Centerpartiet tar risken att försvåra det borgerliga samarbetet. Partiet blandar dessutom bort korten inför folkomröstningen. Men Maud Olofsson har framför allt underkänt politikers möjligheter att leva upp till det ansvar vi lägger på dem.

Det rimmar illa med euromotståndarnas oro för demokratin.

Ingvar Persson