ÅSIKT

Tolv miljoner – ner i ohälsans svarta hål

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I statsbudgeten som Bosse Ringholm redovisade i förra veckan finns utgifter för fantastiska 737,9 miljarder kronor. Miljarder och miljoner for som höstlöv genom luften.

Ändå påverkar också de små besluten.

Sedan 1973 har landets skyddsombud, i dag är de 101 000, fått tidningen Du & jobbet. I den har de kunnat följa förändringar i regler och lagar, men också fått exempel på framgångsrikt arbetsmiljöarbete och kunnat följa debatten om villkoren i arbetslivet.

För många har tidningen antagligen varit den enda kontinuerliga källan till information för att kunna sköta sin uppgift. En regelbunden påminnelse om uppdraget, förtroendet.

I det senaste numret finns bland annat en undersökning som visar att psykosociala frågor och ergonomi är de vanligaste problemen på landets arbetsplatser. Över hälften av skyddsombuden har det senaste året tvingats ta upp psykosociala problem.

Kanske inte så förvånande med tanke på debatten om stress, mobbning och utbrändhet. Ändå antyder det en förändring i arbetsmiljöproblemen. Frågan är större än gränsvärden och arbetsplatsolyckor.

Du & jobbet skriver också om hur lagen om anställningsskydd fungerar i praktiken. Mellan 1998 och 2002 ogiltigförklarade Arbetsdomstolen 41 uppsägningar. I drygt hälften av fallen vägrade arbetsgivarna att återanställa personen. De betalade hellre skadestånd.

För den som fått sina arbetskamraters uppdrag att bevaka arbetsmiljön är det två viktiga artiklar. De handlar om det arbetsliv som är så märkvärdigt frånvarande i den vardagliga offentligheten.

Från och med nästa år kommer skyddsombuden inte att få Du & jobbet. Det framgår av ett litet stycke längst bak i avsnittet om arbetsmiljö under utgiftsområde 14, arbetslivet. Regeringen förklarar att de prövat om skyddsombuden skulle få behålla sin tidning och konstaterar kort:

”Regeringen har vid denna prövning funnit att stödet bör upphöra från och med 2004.”

Det handlar om 12 miljoner kronor. En summa som försvinner i det svarta hål som ohälsan i arbetslivet utgör.

Du & jobbet ges ut av Arbetsmiljöforum, en förening med rötter tillbaka till Föreningen för arbetarskydd som bildades redan 1905. I dag är föreningen ett forum där arbetsmarknadens parter, myndigheter på arbetslivsområdet och andra samverkar för att sprida information och kunskap.

För en gångs skull tycks också arbetsmarknadens parter vara överens. Fack och arbetsgivare är lika bekymrade för vad som ska hända när tidningen försvinner.

I budgeten talas det mycket om vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete, om behovet av kunskap och om hur mycket det lokala arbetet betyder. Samtidigt anses landets skyddsombud inte längre behöva sin tidning. Det går inte riktigt ihop.

Det vore inte så konstigt om ett eller annat skyddsombud funderade på hur den socialdemokratiska regeringen prioriterar. Fortfarande lever ju uttrycket arbetarregering.

Faktum är att LO:s stöd till socialdemokraterna skulle räcka för att betala för skyddsombudens tidning

?

Ingvar Persson