ÅSIKT

Enda sättet är att kurera de sjuka

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tiden håller på att rinna ur timglaset för regeringens chefsförhandlare Pär Nuder. Regeringen har lovat besked om hur ohälsans kostnader ska fördelas mellan samhälle, individ och arbetsgivare. Sjukskrivningarna ska halveras på fem år.

Samtalen med parter pågår, och det är bråttom. Avtalsrörelsen står för dörren och industrins fackförbund har redan lämnat sina krav. Ändå kommer ingenting att hända förrän de politiska signalerna är entydiga.

- Den enda vägen att vandra är att faktiskt att kurera de här människorna, säger Håkan Johansson, chef för Belastningsskadecentrum i Umeå.

Belastningsskadecentrum samlar några av världens främsta forskare på området. I kafferummet pratas det engelska och namnskyltarna i korridorerna skvallrar om forskarutbyten med Japan och Italien. I dagarna har institutet färdigställt en bok där 33 internationella forskare försöker samla det man faktiskt vet om belastningsskador.

Kunskaperna om orsaker till - och medicinska effekter av - stress och belastning har tagit ett stort steg framåt. Det går inte längre att hävda att vi inte vet.

- Behandling och rehabilitering måste baseras på kunskap om sjukdomsmekanismerna, säger Johansson.

Grundforskning är en förutsättning för att förebyggande arbete och rehabilitering ska kunna förbättras. Det är precis den kombinationen Belastningsskadecentrum byggs runt. Tvärvetenskap på djupet.

Trots centrets framgångar och internationella nätverk anser Johansson egentligen att den svenska arenan är för liten. Helst skulle han vilja se en gemensam europeisk satsning.

Lösningarna handlar både om att förebygga och om att behandla och rehabilitera. De närmaste åren kommer flera avhandlingar just om behandlingen av belastningsskador. Det är komplexa tillstånd och att de skulle försvinna genom förändringar av arbetsmiljön är orealistiskt.

Den svenska debatten om ohälsans orsaker ger dock inte Johansson mycket för.

- Om du försöker kringgå problemet genom att försöka uppfostra doktorerna att inte sjukskriva människor dyker de upp någon annanstans, med någon annan diagnos, säger han.

För de belastningsskadade är inte bara många och dyra. De är faktiskt verkligen sjuka, något som ofta ifrågasätts.

Det handlar om skador i sambandet mellan musklernas funktion och nervsystemet, skador som i allmänhet inte syns på till exempel röntgen. Ändå används det faktum att röntgenbilderna inte visar något ofta som argument för att de belastningsskadades problem egentligen sitter i huvudet.

Det kan vara en användbar inställning när samhällets resurser sinar samtidigt som kostnaderna för utslitna människor bara växer. Istället för det besvärliga sökandet efter bot eller det obekväma beskedet om försämringar i trygghetssystemen öppnar sig en tredje väg. Att lägga ansvaret på den enskilda.

- Det mest omoraliska samhället kan göra är att överlåta åt det medicinska etablissemanget att omdefiniera problemet, säger Johansson.

Som sagt, till 2008 ska hälften av sjukskrivningarna bort. Frågan är hur.

Ingvar Persson