ÅSIKT

Sverige bär redan på den verkliga skammen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det var inga dåliga salvor moderaternas Per Westerberg avlossade från riksdagens talarstol i går morse.

- Regeringens skrivelse är en skammens skrivelse, sa Westerberg sedan han arbetat upp en helig vrede.

Centerns Birgitta Carlsson ville inte vara sämre. I ett svep anklagade hon regeringen, LO-ledningen och av någon anledning Byggnadsarbetareförbundet för att ha öppnat dörren för en främlingsrädsla som tidigare inte funnits i landet.

Tillsammans med delar av den diplomatiska kåren följde jag debatten om regeringens förslag till övergångsregler från riksdagens pressläktare. Det råder ingen tvekan om att detta är den mest infekterade frågan i svensk politik just nu.

- Nu blir Sverige antagligen det enda landet utan övergångsregler. Jag beklagar det och jag kan konstatera att ansvaret faller tungt på dem som motsätter sig reglerna, sa socialförsäkringsutskottets socialdemokratiska ordförande Tomas Eneroth.

Migrationsminister Barbro Holmberg fyllde i att motståndarna till regeringens förslag blundar för de problem som klyftorna inom det nya EU kommer att skapa.

Kammarens debatter brukar vara stillsamma föreställningar för de närmaste, och utgången av debatter och voteringar lätta att förutse.

De senaste dagarna har dock Riksdagshuset surrat av rykten. Det har talats om taktikröstning och kontrapropositioner, om partisplittring och om att sätta partsintresset före sakfrågan.

Resultatet av voteringen i går eftermiddag blev ändå den väntade. När kontrapropositionen gåtts igenom hade riksdagen beslutat att samma regler som i dag gäller för dagens EU-medborgare också ska gälla för medborgarna i de tio länder som blir medlemmar på lördag.

Det är ett bra beslut. Trots att förslaget från den socialdemokratiska regeringen i praktiken skulle ha gjort det mycket lättare än i dag att arbeta i Sverige för medborgarna i de nya medlemsländerna finns symbolvärdet kvar. Övergångsregler uppfattas som en reservation inför den utvidgning som alla är överens om att fira.

Betyder riksdagens beslut då också att Sverige är räddat från den skam Per Westerberg talar om? Inte alls.

Den verkliga skammen är vart och ett av de tillfällen då en människa från ett annat land tvingas arbeta till sämre lön, med farligare arbetsuppgifter eller med mindre trygghet just därför att hon inte kommer från vårt land.

Det är en skam som Sverige redan bär. Svartjobb, tveksamma entreprenader och förmedling av arbetskraft i skydd av F-skattsedlar och mer eller mindre fiktiva företag är

företeelser som har ökat på senare år.

Därför var kanske det viktigaste beslutet riksdagen fattade inte att säga nej till övergångsreglerna, utan att säga ja till de förslag till stärkt myndighetskontroll och ökat fackligt inflytande som också fanns i regeringens skrivelse.

Om de nya medborgarna ska välkomnas som jämställda är det dessa förslag som kommer att få betydelse i det långa loppet.

Ingvar Persson