ÅSIKT

Tobias Billström öppnar för SD

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I sin iver att tillfredsställa behovet av arbetskraft har regeringen – tillsammans med Miljöpartiet – bestämt sig för att i praktiken släppa arbetskraftsinvandringen fri. Då väger riskerna lätt. Arbetsmarknadsminister Littorins sorglösa reaktion på de thailändska bärplockarnas öde är bara det senaste exemplet på den inställningen.

När det gäller flyktingar är läget ett annat. Migrationsminister Tobias Billström har inte gjort sig känd för att lägga fingrarna emellan. Till hösten lovar han lägga förslag om försörjningsansvar vid

anhöriginvandring. En flykting som fått asyl ska visa upp jobb och bostad innan familjen får komma efter.

För delar av regeringsalliansen,

inte minst Kristdemokraterna som gärna talar om familjens betydelse, är det naturligtvis svårsmält.

När det gäller en annan omdiskuterad fråga, papperslösas rätt till vård, är situationen omvänd. Här har Billström inte bråttom att komma med förslag. Redan för ett och ett halvt år sedan enades regeringspartierna om att tillsätta en utredning. Den har ännu inte kommit igång.

Möjligen hänger det samman med att Moderaterna, som enda parti, motsätter sig att papperslösa ska få rätt till vård.

Billströms konfrontationslinje grundar alltså för konflikter inom regeringsalliansen. Men inte bara det. Han bäddar också för att flyktingpolitiken blir ett av de områden där regeringspartierna kan profilera sig inför nästa års val, och därmed en stor valfråga.

Det vore att ge symboler – om än viktiga – i flyktingpolitiken en ställning de knappast förtjänar i systemskiftets Sverige. Det vore också att spela spelet efter de regler som skapats av Sverigedemokraterna, som knappast ser några problem som inte beror på flyktingpolitiken.

Det är drygt ett år sedan regeringens försök att köra över de egna i frågan kulminerade med gråtande ledamöter i riksdagens talarstol.

Den gången öppnade det okänsliga handlaget för en ny politisk kraft i svensk politik, Piratpartiet.

Nu är det på väg att hända igen och den här gången kan konsekvenserna bli mer djupgående. Nu kan Billström nämligen öppna dörren för främlingsfientligheten.

ARTIKELN HANDLAR OM