ÅSIKT

Kanske är det inte för sent

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När samhället, arbetsmarknaden och ekonomin genomgår stora förändringar finns ingen åskådarplats för regeringen. Passiviteten är också en handling, med effekter lika påtagliga och genomgripande som något noga protokollfört beslut.

Till sist tycks den insikten ha nått fram till det svenska näringsdepartementet. Regeringen – eller mer precis statssekreterare Jöran Hägglund – tycks nu intensivt sysselsatta med arbetet att söka en lösning för Saab i Trollhättan.

Myndigheter, inte minst Riksgälden som hanterar den svenska statens ­säkerheter, står i färdigläge och svenska tjänstemän gör vad de kan för att öppna dörrarna till EU och den Europeiska investeringsbanken.

Dessutom medverkar regeringen till det elbilssamarbete som presenterades i veckan. Oavsett hur det går för Saab kommer det att stärka det svenska fordonsklustret.

Ändå är det bara två veckor sedan ledningen för Saab praktiskt taget fick släpa Hägglund över Atlanten för det avgörande mötet i GM:s styrelse. Den svenska regeringen såg – till skillnad från till exempel den tyska – från början ingen anledning att medverka när de amerikanska bildirektörerna avgjorde fram­tiden för europeisk fordonsindustri.

Regeringen höll hårdnackat fast vid den linje som gällt ända sedan botten för ett och ett halvt år sedan gick ur världsekonomin. Industrikrisen var en fråga för ägarna, staten skulle inte blandas in och de anställda som drabbades fick väl göra något annat.

Nu åkte Hägglund trots allt till Detroit, och beslutet blev den frist som nu löper.

Det är möjligt att det är för sent. Med Spyker som ensam spekulant står Saab åter inför utsikten att tas över av en liten tillverkare av extrema sportbilar. Efter turerna kring Koenigsegg känns det inte alldeles betryggande.

Det är till och med möjligt att det ­varit för sent också om regeringen – som regeringarna i andra länder – engagerat sig redan när kristecknen visade sig ­tidigt förra hösten. Den globala bilindustrin står inför stora förändringar, och i Trollhättan har man vant sig vid krislarm.

Men det är också möjligt att företagsledningen och de anställda på Saab lyckas ta det halmstrå som återstår. Förhoppningsvis har regeringen trots allt lagt om kursen i tid.