ÅSIKT

Lärarna måste stoppa guvernantsavdraget

Skulle läx-rut genomföras måste någon annan ta ansvar för skolans och lärarnas trovärdighet och ansvar.

Sverige har en finansminister som är tokig nog att föreslå ett system där lärare kan ta betalat för att ge sina egna elever extralektioner, och en utbildningsminister som hittills varit för svag för att stoppa stolligheterna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Regeringens förslag om skatteavdrag för läxhjälp har fått massiv kritik från nästan alla håll. Lärarfacken är skeptiska, Skolverket bekymrat och landets kommuner oroliga.

Det är inte så konstigt. Inte nog med att den skatterabatterade läxhjälpen bara kommer att gå till barn vars föräldrar kan betala, och därmed fördjupa de klyftor som redan är ett av skolans problem. På det sätt som Anders Borg har utformat reglerna för läx-rut riskerar systemet dessutom att korrumpera skolan och undergräva förtroendet för lärarnas auktoritet.

Det finns nämligen ingenting i reglerna som förhindrar att en lärare hjälper sina egna elever, och sedan tar betalt av deras föräldrar.

Anders Borg har alltså konstruerat ett system där välbärgade föräldrar skulle kunna anställa den lärare som så småningom ska sätta betyg på det egna barnet, och dessutom få skatterabatt för operationen.

Den utsikten har till sist till och med fått utbildningsminister Jan Björklund att darra på manschetten. I onsdags lovade han - antagligen för första gången - att faktiskt lyssna på riksdagens synpunkter.

Förslaget ligger dock där det ligger, och tills vidare får vi anta att det är Anders Borg som bestämmer. I så fall kommer systemet med läx-rut att genomföras, med oöverskådliga konsekvenser för den svenska skolans trovärdighet som följd.

Sverige har en finansminister som är tokig nog att föreslå ett system där lärare kan ta betalat för att ge sina egna elever extralektioner, och en utbildningsminister som hittills varit för svag för att stoppa stolligheterna.

Skulle läx-rut genomföras måste därför någon annan ta ansvar för skolans och lärarnas trovärdighet och ansvar.

Skolarbetsgivarna, både privata och kommunala, borde genast bjuda in lärarnas fackliga organisationer för att diskutera hur Borgs tosserier ska kunna stoppas.

Det borde till exempel inte vara omöjligt att sluta ett centralt avtal som slår fast att det i vart fall är oförenligt för en betygsättande lärare att ta betala för extraundervisning av sina egna elever.

Ett sådan avtal skulle naturligtvis inte göra Läs-Rot mindre orättvist eller göra användningen av skattepengar mer rimlig.

Men det skulle i alla fall undanröja de värsta riskerna för korruption, och kanske rädda något av skolans och lärarkårens anseende.

ARTIKELN HANDLAR OM