ÅSIKT

Bra arbetsvillkor måste få kosta

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En delad tur innebär att arbets­dagen delas upp i minst två pass med en obetald rast emellan. I klartext betyder det riktigt långa arbetsdagar, ibland över 12 timmar. Det innebär också förspilld tid, ohälsa och massor av vardagliga problem för de som tvingas dela upp arbetsdagen.

Väldigt ofta handlar det om kvinnor.

Tidningen Kommunalarbetaren kunde i går berätta att de delade turerna ökar i vård- och omsorgssektorn. Nio av tio sektioner inom vård- och omsorg i fackförbundet Kommunal ­säger att delade turer förekommer. Sex av tio ­anser att delade turerna blivit ­vanligare de senaste åren.

För arbetsgivarna – kommuner och ­privata vårdbolag – är systemet bekvämt. Det innebär att arbetskraften finns tillgänglig precis när behoven är som störst, och att arbetsgivaren slipper betala lön för ­tiden däremellan.

”Just in time”, som det heter på modern arbetsgivarsvenska.

Problemet är att människor inte är en resurs som kan vridas på eller av som vatten eller el. De har ett liv, vänner och kanske en familj. De måste kunna ­hantera en vardag med dagistider, matlagning och släkt.

Problemet är också att vård och omsorg inte bara kan handla om att få hjälp att komma upp på morgonen, och att komma i säng på kvällen.

Att personal tvingas sitta overksam, och obetald, under de timmar när det skulle vara möjligt att föra ett samtal eller ta en promenad visar hur små ambitioner vårt samhälle har när det gäller omsorgen om våra äldre.

Att avskaffa de delade turerna i vård- och omsorg skulle naturligtvis kosta pengar. Men det måste få kosta. För att personalen ska få rimliga arbetsvillkor. För att det ska vara möjligt att rekrytera personal och därför att kvinnor inte ska behöva acceptera att bli sämre behandlade än män.

Men framför allt måste de anställda behandlas anständigt, eftersom det är den enda vägen till en anständig ­behandling av gamla och sjuka.