ÅSIKT

Unga måste få jobb på riktigt

Foto: COLOURBOX
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade i går de nya förslagen för tranieejobb för unga. De nya åtgärderna är en del av politiken för att uppfylla löftet om att ingen ungdom ska behöva gå arbetslös i mer än 90 dagar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det cirkulerar en historia om hur det gick till när den förra regeringen skulle lan­sera sin jobbpakt. Till samtalen med

arbetsmarknadens parter ska Anders Borg ha kommit med stora kalkylblad som visade exakt hur många ungdomar varje bransch borde anställa.

De andra deltagarna fick försiktigt upplysa finansministern om att det inte är så det fungerar. Riktiga jobb skapas inte på ministrarnas kalkylblad, utan när arbetsgivare bestämmer sig för att anställa.

Nyckelordet är flexibilitet

Ungdomsarbetslösheten är en stor utmaning för regeringen, och det ska avspeglas i dagens budget. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill inte göra om Anders Borgs och den förra regeringens misstag.

Flexibilitet var ett av nyckelorden när hon i går presenterade de nya förslagen till traineejobb och utbildningskontrakt för unga. Det är viktigare att det fungerar i verkligheten än att slå fast volymer eller begränsande regler.

Regeringen betonar behovet av utbildning till konkreta yrken. Jan Björklund betraktade närmast yrkesutbildningarna som en restpost. Resultatet har blivit en brist på kompetens i många branscher och onödigt hög arbetslöshet.

Både traineejobben och utbildningskontrakten vänder sig till ung­domar mellan 20 och 24 år. Trainee­jobben innebär en subventionerad deltidsanställning i ett bristyrke parat med en yrkesutbildning, och målet är att den ska leda till ett vanligt och varaktigt arbete.

Utbildningskontrakten vänder sig till de ungdomar som inte genomgått gymnasiet, men som inom ramen för åt­gärden ska få sin examen.

Kontrakten sluts mellan tre parter, arbetsförmedlingen, kommunen och – naturligtvis – den unga själv. Grund­tanken är individuell anpassning. Det ska fungera för den enskilde, konstigare är det inte.

Löftet ska uppfyllas

I går betonade Ylva Johansson att de nya åtgärderna bara är en del av politiken för att uppfylla löftet att ingen ung ska tvingas gå arbetslös längre än 90 dagar. Att de 70 miljarder som arbetsmarknadspolitiken redan kostar ska kunna användas mer flexibelt är minst lika viktigt.

För att underlätta samarbetet mellan kommuner och arbetsförmedlingen kring de nya åtgärderna har regeringen också tillsatt en särskild delegation. Det är en politik som skiljer sig från Borgs kalkylblad, men också från de fruktlösa försöken att lösa ungdoms­arbetslösheten med breda och ineffektiva subventioner som rabatten på arbetsgivaravgiften för unga.

Så långt snacket. Nu återstår att få politiken att fungera. Dagens budgetproposition kommer till stor del att bedömas efter hur väl det går.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.