ÅSIKT

Kinberg Batras tomteverkstad

Moderaternas program mot arbetslösheten består till stor del av politik som prövats av Anders Borg, och som har misslyckats.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När Moderaterna för snart nio år sedan ryckte in på arbetsmarknadsdepartementet startade en aktivitet som förde tankarna till julens tomteverkstad. Det kom nystartsjobb, instegsjobb och anställningsstöd. Det introducerades faser, avdrag och bidrag så det stod härliga till.

Kärnan i den moderata så kallade jobbpolitiken har förstås alltid varit att göra livet svårare för sjuka och arbetslösa. Men det går inte att förneka att den också innehöll en hel del arbetsmarknadspolitik, mest i form av subventioner till olika arbetsgivare.

När Sven-Otto Littorin åkte ut i en dimma av moderat krishantering försvann dock det mesta av energin.

Liv i tomteverkstaden

Nu vill den nya moderatledningen väcka liv i tomteverkstaden. Med pukor och cymbaler återlanserar Anna Kinberg Batra i dag sina förslag från sommarens framträdande i Almedalen.

Moderaterna vill införa en ny anställningsform, “förstajobbet-anställningar”. I verkligheten handlar det om ett slags förlängd provanställning utan anställningstrygghet, dock med någon sorts utbildningsinslag.

Dessutom vill moderaterna ha ett nytt jobbskatteavdrag, även om det döpts till “förstajobbet-avdrag”. Praktiskt innebär det bara en fortsättning på Anders Borgs ekonomiska politik, med ständigt nya skattesänkningar som svar på alla problem.

Urholkad anställningstrygghet och skattesänkningar. En fläkt av gamla moderater, som Thomas Ramberg på Ekot konstaterar.

Ändå innehåller kanske dagens utspel något frö som kan växa till en dialog med regeringen.

Otrygghet

Som politiskt program är fler jobbskatteavdrag visserligen passé, och anställningsskyddet för unga är knappast det största problemet på svensk arbetsmarknad. Tvärt om möts alldeles för många unga redan i dag av otrygghet, tillfälliga anställningar och SMS-jobb.

Frågan är också hur moderatledningen tycker att de förvaltar Anders Borgs dialog med arbetsmarknadens parter och de så kallade YA-jobben. Ny lagstiftning är inte precis ett sätt att hedra det arbete parterna lagt ner för att teckna avtal.

Samtidigt innebär flera av förslagen att Kinberg Batra faktiskt erkänner behovet av större utbildningsmöjligheter, också för vuxna.

Det antyder i alla fall en viss tillnyktring hos den nya moderata partiledningen.

Om Kinberg Batra menar allvar med att ge fler möjlighet till yrkesutbildning, förstärka yrkesutbildningen och underlätta yrkesintroduktionen är en dialog med regeringen nästa rimliga steg.

Ylva Johansson och Aida Hadžialić borde trots allt syna Anna Kinberg Batras kort, i alla fall i den frågan.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.