ÅSIKT

Borg avskaffade överskottsmålet

Foto: STEFAN MATTSSON
Anders Borg med en budgetproposition.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Så har de då träffats, politikerna i det som skulle kunna vara Sveriges onödigaste ­utredning. Nu möts nämligen “Kommittén om översyn av målen för den ­offentliga sektorns sparande” för första gången.

Kommittén med det otympliga namnet har nämligen fått sitt uppdrag som resultatet av vårens onödigaste politiska ­debatt, den om statens överskottsmål.

Målet övergavs nämligen i praktiken för länge sedan. På den tiden hette finans­ministern Anders Borg.

Inte ens Annie Lööf eller Jan Björklund kan rimligen ha trott på finansdepartementets glädjeprognoser. Anders Borg gjorde det helt säkert inte.

Att säga ett och göra ett annat är inte precis att visa ansvar.

Nöjda om finanserna gå jämt ut

Ändå ställde oppositionen till med ett ramaskri när Magdalena Andersson i våras konstaterade att vi tills vidare får vara nöjda om statens finanser går jämt ut.

Det blev faktiskt lite fånigt.

Utredningen – resultatet av oppositionens jämmer – är onödig av ytterligare en orsak. I samma stund som ledamöterna fick sitt uppdrag bidrog de till att ­av­veckla överskottsmålets viktigaste funktion, att skapa förutsägbarhet.

De finanspolitiska ramarna är ett slags normpolitik. Placerare och andra ska ­veta vad de har att vänta sig av den ekonom­iska politiken. På så sätt undviks osäkerhet och spekulation är tanken.

Normpolitiken bygger på förtroende, men vem litar på en norm under utredning?

Frågan är redan avgjord

Reglerna för statens budgetarbete ­behöver ses över, och det ska kommittén göra. Men just frågan om överskotts­målet är redan avgjord.

Budgetöverskott skulle dessutom ­enligt Konjunkturinstitutet leda till ­färre nya jobb de kommande åren.

Och det är naturligtvis det den pol­itiska debatten borde handla om. Hur en långsiktig ekonomisk politik för jobb, ­bostäder och fungerande välfärd ska se ut.

Den utredningen skulle vi vilja se.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.