ÅSIKT

Stressjobben gör oss sjuka

Foto: Robert Nyberg
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag kunde socialförsäkringsminister Annika Strandhäll till sist presentera en ny chef för Försäkringskassan. Ann-Marie Begler, en veteran i statsförvaltningen, tar över som generaldirektör.

Det är hög tid, och Begler kommer att behöva all sin erfarenhet på det nya jobbet.

Snart har det gått åtta månader sedan Dan Eliasson lämnade Försäkringskassan. Sjukpenningtalet - ett mått på hur mycket vi är sjukskrivna - har ökat från 9,36 till 10,1 dagar om året.

Det är ingen ny utveckling och den låter kanske inte så dramatiskt. Sjukskrivningarna har ökat sedan 2010 och en halv sjukdag extra borde väl inte vara något att bråka om?

Men det är just vad det är.

Reformutrymmet intecknad

För Magdalena Andersson betyder de ökande sjuktalen att en stor del av reformutrymmet redan är intecknat. Enligt Försäkringskassans senaste prognos stiger kostnaderna för sjukförsäkringen med drygt 12 miljarder till år 2019.

Det är pengar som finansministern säkert hellre hade använt för att bekämpa arbetslösheten eller förstärka skolan.

Ännu viktigare är vad de stigande sjuktalen säger om vardagen.

Sjukskrivningarna ökar bland både män och kvinnor, och för nästan alla diagnoser. Men framför allt är det kvinnor som drabbas. Och de den vanligaste orsaken till sjukskrivningar är numer psykisk ohälsa.

Sedan tidigare vet vi att det är kvinnor som har de lägsta lönerna, det minsta inflytandet över sin arbetssituation och ändå ofta det största ansvaret i förhållande till sina befogenheter.

Stress och otrygghet

Det är stressen och otryggheten, de alltför få arbetskamraterna och bristen på inflytande som gör oss sjuka och värst drabbas kvinnor som sliter i vården eller i den växande privata tjänstesektorn.

Åt det kan förstås varken Försäkringskassan eller Anne-Marie Begler göra speciellt mycket. Det behövs helt andra åtgärder för att garantera personaltätheten i vården, tryggheten för tillfälligt anställda eller rimliga arbetsförhållanden i serviceyrken. Och det behövs - som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterade häromdagen - mer forskning om arbetsmiljö.

Men något kan vi ändå vänta oss av Försäkringskassans nya chef. Hon kan få myndigheten att arbeta bättre med rehabilitering och stöd för att den som blivit sjuk ska kunna komma tillbaka. Och hon kan bli en röst som påminner om att det bakom siffrorna och pengarna faktiskt döljer sig människor.

Det finns som sagt mycket att göra.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.