ÅSIKT

En katastrof på Europas tröskel

Foto: AP
I en övergiven lastbil hittade den österrikiska polisen i går de döda kropparna av ett 70-tal instängda flyktingar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tidigt i onsdags morse hittade besättningen på det svenska kustbevakningsfartyget Poseidon en drivande träbåt i vattnen utanför Libyen. 439 människor kunde räddas levande, men på båten hittade de svenska sjömännen också kropparna efter ett 50-tal som inte överlevt flykten.

I torsdags kallades österrikisk polis till en lastbil som övergivits längst motorvägen A4. I lastutrymmet fanns de ruttnande resterna av över 70 människor som dött instängda i det lilla utrymmet.

I dag kommer rapporterna om ytterligare en flyktingkatastrof på Medelhavet. En båt med omkring 400 människor kapsejsade, och även om den libyska kustbevakningen lyckades rädda omkring hälften räknas de döda i hundratal. Många var fortfarande instängda i fartygets lastrum när det gick till botten.

En flyktingkatastrof

Vi ser en flyktingkatastrof vid Europas gränser. FN:s flyktingorganisation UNHCR räknar med att det bara över Medelhavet kommer att komma över 265 000 flyktingar i år.

Och ändå är det en rännil.

Den stora flyktingkatastrofen i spåren av kriget i Syrien utspelar sig i grannländerna. I Turkiet räknar UNHCR med att det vid årets slut kommer att finnas upp emot 1,7 miljoner flyktingar bara från Syrien. I Jordanien kommer antalet syriska flyktingar att ha passerat 900 000 och i Libanon - ett land med en befolkning på mindre än fem miljoner - räknar FN med att det i december kommer att finnas över 1,8 miljoner syrier på flykt.

Hot mot säkerheten

Totalt befinner sig mer än fyra miljoner människor på flykt i Syriens grannländer. Det är inte bara en humanitär katastrof, utan dessutom ett hot mot säkerheten i hela regionen.

En katastrof inträffar på tröskeln till Europa.

I den situationen måste EU-länderna ta ansvar, inte minst för att försvara vår egen säkerhet. Både genom att bidra till finansieringen av det i dag hopplöst underfinansierade mottagandet i grannländerna, och genom att erbjuda säkerhet för den rännil av människor som nu kommer till Europa.

Det finns helt enkelt ingen motsättning.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.