ÅSIKT

Hårdare tag räcker inte

Foto: AP
KRÄVER MER Kampen mot terrorismen kräver hårdare tag, men det krävs också mycket mer förebyggande arbete och insatser för att få samhället att hålla samman och en djup respekt för rättssamhällets principer.
LEDARE

11 december 2015. Terrorresor

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är bara en dryg månad ­sedan Sverige försattes i den högsta terrorberedskapen ­någonsin. Samtidigt bjöd regeringen in oppositionen till samtal om hur arbetet mot terror och terrorresor ska bli effektivare.

I går presenterades en överenskommelse mellan regeringen och de fyra forna allians­partierna. Vänsterpartiet hoppade av i sista stund.

Knappast kontroversiellt

Vi har lärt oss att halverings­tiden på politiska uppgörelser blir allt kortare, men det som ­visades upp i går var idel glada miner.

Ändå är mycket av det överenskommelsen innehåller inte särskilt nytt eller omvälvande. Kommunerna ska få stöd i sitt arbete mot extremism, lagarna kring illegala vapen och explosiva varor som till exempel handgranater skärps och myndigheterna får uppdraget att samarbeta bättre i arbetet mot finansiering av terrorism.

Att kommunerna behöver stöd eller att vi måste få bort handgranater från gatorna är knappast kontroversiellt. Det borde ha ordnats för länge sedan.

Must, Säpo och FRA får ­större möjligheter att byta digital information och under våren ska en utredning av möjlig­heterna till ”hemlig data­avläsning” tillsättas. Det tummar på integriteten, men i dag får vi antagligen vara glada att inte också den idén får runda en normal beredningsprocess.

Dessutom vill partierna ­ytterligare skärpa reglerna mot terrorresor och finansiering av terrorism. Det är inte så lite problematiskt, och inte bara för att gränsdragningarna är svåra ­eller för att ett förbud skulle kunna göra arbetet mot radikalisering svårare.

Andra insatser

Ett förslag till kriminalisering av terrorresor har redan varit hos lagrådet, och eftersom det handlar om att genomföra FN-beslut fick det godkänt även om juristerna såg problem. Vardagliga handlingar kan till exempel plötsligt bli kriminella. Så ska inte ett rättssamhälle fungera.

Nu vill alltså regering och ­opposition skärpa reglerna ­redan innan det förra förslaget hunnit genomföras.

Kampen mot terrorismen kräver absolut skärpta regler, hårdare lagar och till och med tuffare straff. Men det kräver också mycket mer av förebyggande arbete, insatser för att få samhället att hålla samman och en djup respekt för rättssam­hällets principer.

Sådant brukar dessvärre inte skapa samma politiska enighet.