ÅSIKT

Kampen mot ohälsan kan äntligen börja nu

Foto: Colourbox
Stress och arbetsbelastning är det största arbetsmiljöproblemet enligt fackförbundet Unionens arbetsmiljöombud
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Arbetslivet blir allt tuffare. Stress, personalbrist och dålig organisation av arbetsplatsen sliter ner människor. Samtidigt blir organiserat, systematiskt, jobb för att förbättra arbetsmiljön allt ovanligare.

Ungefär så kan slutsatserna i tjänstemannafacket Unionens arbetsmiljöbarometer sammanfattas. Drygt 2 700 av organisationens arbetsmiljöombud har svarat på frågor om sin arbetsplats, och resultatet borde skapa oro långt in i regeringskansliet.

Dålig arbetsmiljö

En fjärdedel av Unionens ombud tycker att den psykosociala arbetsmiljön på deras arbetsplats är dålig. Sju av tio anser att stress och arbetsbelastning är det största miljöproblemet, och inte ens en av tio säger att det finns klara regler för till exempel telefoner eller mejl som hjälper de anställda att skilja arbete från fritid.

Mer än hälften av de ombud som svarat säger att det bara delvis eller inte alls bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete, och väldigt många anser dessutom att situationen blivit sämre de senaste åren. Ändå kan verkligheten vara ännu värre.

Många av de fackliga ombud som besvarat enkäten finns sannolikt på större arbetsplatser där vi borde förvänta oss att det finns rutiner för arbetsmiljöarbetet. Det gäller inte alltid på mindre arbetsplatser.

Dyster bild

Det är en dyster bild av svenska arbetsplatser som målas upp i Unionens arbetsmiljöbarometer, men det är en bild som backas upp av hårda siffror från till exempel Försäkringskassan. Sjukpenningtalen har stadigt ökat sedan 2010. Mest har det som kallas psykiatriska diagnoser ökat, stress och utbrändhet till exempel.

På ett politiskt plan skapar siffrorna ett ekonomiskt problem. Utrymmet för viktiga reformer försvinner i kostnader för sjukskrivningen. På ett mänskligt plan representerar samma siffror lidande och personliga tragedier.

Börjar på arbetsplatsen

Kampen mot ohälsan måste börja på arbetsplatserna, i ett målmedvetet och återkommande jobb för att uppnå tidens modebegrepp, hållbarhet.

Ändå har den politiska debatten i snart ett årtionde handlat om något annat, nämligen hur villkoren för människor som redan blivit sjuka ska stramas år. Stupstocken i sjukförsäkringen är en symbol för den inriktningen.

Det är en händelse som ser ut som en tanke att riksdagen just den här veckan har beslutat om att avskaffa utförsäkringen av sjuka människor. Kanske kan vi äntligen börja prata om hur vi ska skapa ett arbetsliv som inte bryter ner hälsan.