ÅSIKT

Facken får inte sälja anställningstrygghet

Häromdagen föreslog en statlig kommitté under Kommunals ordförande Anneli Nordström nya regler för anställningstryggheten.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Anställningstryggheten och principen “sist in, först ut” är en följetong i svensk politik. Det finns antagligen ingen annan fråga som diskuterats mer de senaste årtiondena, ofta med argumentet att anställningstryggheten står i vägen för nya jobb. Ändå finns det en fråga som aldrig fått något riktigt svar.

På vilket sätt skulle det bli lättare att anställa därför att arbetsgivarna får större möjligheter att välja vem som ska sägas upp från sitt jobb?

Åter högaktuellt

Lite i skuggan av andra politiska kriser är nu lagen om anställningsskydd åter högaktuell. Arbetsgivare och fack har förhandlat, och flera av de största fackliga organisationerna vill precis som arbetsgivarna se förändringar. I måndags föreslog dessutom en statlig expertkommitté med Kommunals ordförande Anneli Nordström som ordförande att principen om sist in, först ut ska skrotas.

Det blir i stället arbetsgivarens bedömning av vem som är mest kompetent som kommer att avgöra vem som förlorar jobbet. I gengäld ska de anställdas rätt till vidareutbildning och utveckling stärkas.

Förslaget lär vara förankrat hos ledningen för de tre stora fackliga centralorganisationerna.

Inte svårt att säga upp

När det gäller de svenska reglerna om anställningstrygghet finns det några saker som är värda att hålla i minnet.

Lagen kan lika lite som verkligheten garantera någon ett jobb och det är inte svårt för en svensk arbetsgivare att säga upp personal. Tvärt om faktiskt. Och det krävs varken att man misskött sig eller inte längre klarar av att göra det jobbet kräver.

En arbetsgivare som anser att de anställda är för många kan alltid hänvisa till arbetsbrist. Det kostar dessutom mindre att säga upp människor i Sverige än i många andra länder. Svenska arbetsplatser har försvunnit just därför att det varit billigast att lägga ner här.

Vad lagen däremot reglerar är vem som får sägas upp, och att den som blivit av med jobbet under en tid har företräde om det skulle behövas mer personal.

Ger facket möjligheter

Det är dessa regler som ger det lokala facket möjlighet att pressa fram lösningar som pensioner eller avgångsvederlag när arbetsstyrkan ska minskas. Och det är detta som irriterar arbetsgivare och borgerliga politiker.

Sist in, först ut är inte någon detalj i anställningsskyddet. Det är kärnan i hela det regelverk som en gång ersatte principen om arbetsgivarens rätt att "fritt anställa och avskeda".

Med allt detta sagt, dagens regler skapar inte trygghet på jobbet. Tillfälliga anställningar, entreprenader och inhyrning av arbetskraft växer och gör målet om ett fast jobb alltmer avlägset för många, inte minst unga. Men lösningen kan knappast vara att låta godtycket eller otryggheten växa ut över hela arbetsmarknaden.