ÅSIKT

Gatubarnen måste också få en framtid

Foto: LASSE ALLARD
Skapa legala sätt att återvända, Ygeman.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Sverige tänker betala Marocko för att ta emot de marockanska ungdomar som lever som gatubarn i framför allt Stockholm och Göteborg. Det berättade inrikesminister Anders Ygeman i går.

– Vi vill ju inte när vi utvisar dem att de ska driva vind för våg på Rabats gator.

De nordafrikanska barn och ungdomar som befinner sig i Sverige kommer visserligen från en ekonomiskt ut­satt

situation men tillhör en grupp som historiskt sällan uppfyllt kraven för att få asyl.

Löser inga problem

Även här lever de under svåra villkor. För att använda inrikesministerns ord driver de ju ”vind för våg” på Stockholms och Göteborgs gator, med allt grövre brottslighet och misär som följd.

Att bara skicka tillbaka gatubarnen till eländet de flytt ifrån skulle inte lösa ­några problem, ens om det lät sig göras.

Om Sverige genom ett avtal och ­ekonomiskt stöd kan erbjuda möjlig­heten till en framtid för de marockanska barnen blir alla faktiskt vinnare.

Förmodligen siktar Ygemans utspel bortom de nordafrikanska gatubarnen och deras situation. Under förra året registrerade Migrationsverket drygt 35  000 asylansökningar från ensamkommande barn. Den absolut största gruppen kommer från Afghanistan.

Så minskas trycket

De flesta unga afghaner har hittills så småningom fått uppehållstillstånd i Sverige. Vill Ygeman minska trycket på kommunerna måste han skapa legala och faktiska förutsättningar för ett återvändande till Afghanistan.

Planen på ungdomshem i Marocko kan mycket väl vara en modell för kommande avtal om återvändande till Afghanistan. Och då handlar det om betydligt fler personer.

Som en lösning på ett socialt problem behöver det inte vara dåligt. Men det får aldrig bli en smitväg från en individuell och rättsäker prövning av asylskäl.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.