ÅSIKT

Det är dags att snacka löner på kvinnodagen

Foto: Illustration: ROBERT NYBERG
Låga löner och ofrivillig deltid är två av de största hindren för jämställdhet i dagens Sverige.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I verkligheten tjänar en svensk kvinna i genomsnitt bara ungefär tre fjärdedelar av vad en man tjänar.

Lönerna i de branscher som domineras av kvinnor är nästan alltid lägre än i branscher som domineras av män. Det finns en strukturell lönediskriminering av kvinnor på svensk arbetsmarknad.

Den har inte minst drabbat kvinnodominerade yrken i välfärden. Trots både utbildning och stort ansvar har de anställda ofta lägre löner än i andra motsvarande jobb.

Tvingas arbeta deltid

Dessutom hålls kvinnors verkliga löner också ner av att många inte kan få ett heltidsarbete, utan tvingas arbeta deltid. I handeln har i dag mindre än en tredjedel av de anställda fasta tillsvidareanställningar. I stället växer andelen otrygga jobb och deltidsanställningar.

Självklart är det framför allt kvinnor som drabbas.

I morgon är det internationella kvinnodagen. Tidningar, TV och radio kommer att vara fulla av inslag om kvinnors villkor. Samtidigt fortsätter vardagsarbetet för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, till exempel i de löneförhandlingar mellan fack och arbetsgivare som just nu är inne i slutskedet.

Kvinnors löner i centrum

Precis som i varje avtalsrörelse de senaste femton åren står kvinnornas löner i centrum. Och precis som i varje avtalsrörelse skapar det bråk.

Det finns förstås ingen som vill försvara att kvinnor ska tjäna mindre än män. Men i praktiken, när det handlar lönerna för de lägst avlönade eller om extra påslag för missgynnade yrkesgrupper, finns motståndet där.

Fackförbund som Handels möter det när de kräver krontalspåslag, höjda lägstalöner och heltidstjänster. Det största förbundet, Kommunal, möter motståndet när man vill ha en särskild löneökning för landets undersköterskor.

Jämställdhet i teorin

I teorin är jämställdhet utmärkt, så länge det inte kostar pengar eller innebär att männen får stå tillbaka relativt sätt. Ungefär så tycks både offentliga och privata arbetsgivare resonera.

I verkligheten, när det handlar om procent, kronor och ören, är det mycket svårare. Och ändå är det procenten, kronorna och örena som faktiskt till sist formar vardagen.

Det är därför löneförhandlingarna mellan fack och arbetsgivare är så viktiga. Det som avhandlas vid förhandlingsbordet är inte bara en fråga om pengar, utan faktiskt också om vilket sorts samhälle vi ska ha.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.